Adresa

Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace

č.p. 4, 267 23 Lochovice

IČO: 75030420

 

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Eklová

Email: ivana.eklova@skolalochovice.cz

Zástupce ředitelky: Mgr. Radka Hlaváčová

Sekretářka: Jitka Ernestová

E-mail: zs.lochovice@sendme.cz

Web: www.skolalochovice.cz

Základní škola

Tel.: 311 537 761

Mobil: 731 411 939

E-mail: zs.lochovice@sendme.cz

Číslo účtu: 187589336/0300

 

 

Mateřská škola

Vedoucí MŠ: Alena Kasalová

Tel.: 313 101 035

Mobil: 734 768 495

E-mail: ms.lochovice@seznam.cz 

Školní družina

Tel.: 313 101 036

Vedoucí ŠD: Jitka Ernestová

E-mail: jitka.ernestova@skolalochovice.cz

Školní jídelna

Tel.: 313 101 034

Vedoucí ŠJ: Ivana Masaryková

E-mail: jidelna.lochovice@seznam.cz

Číslo účtu: 187875244/0300

Pedagogický sbor

1. ročník: Mgr. Ilona Paulová - ilona.paulova@skolalochovice.cz

2. ročník: Mgr. Michaela Zettlitzerová - michaela.zettlitzerova@skolalochovice.cz

3. ročník: Mgr. Iva Laštovičková - iva.lastovickova@skolalochovice.cz

4. ročník: Mgr. Jaroslava Schönová - jaroslava.schonova@skolalochovice.cz

5. ročník: Mgr. Eva Veličová - eva.velicova@skolalochovice.cz

6. ročník: Bc. Tereza Trollerová - tereza.trollerova@skolalochovice.cz

7. ročník: Mgr. Adéla Nýdlová - adela.nydlova@skolalochovice.cz

8. ročník: Ing. Jana Karásková - jana.karaskova@skolalochovice.cz

9. ročník: Mgr. Šárka Vašíková - sarka.vasikova@skolalochovice.cz

Bez třídnictví: Mgr. Jana Procházková - jana.prochazkova@skolalochovice.cz

Bc. Ludmila Jindrová - ludmila.jindrova@skolalochovice.cz

Asistent pedagoga: Pavla Vaňatová, Tereza Královcová 

Školní asistent: Tereza Královcová

 

 

 

 

Výchovný poradce

Mgr. Radka Hlaváčová - radka.hlavacova@skolalochovice.cz Konzultace ohledně výchovných problémů včetně doporučení odborných pracovišť, konzultace k volbě povolání. Metodik prevence patologických jevů

Ing. Jana Karásková - jana.karaskova@skolalochovice.cz

Prevence sociálně patologických jevů.

 

Správní zaměstnanci

Eva Sasynová

Irena Ščepková

Jaroslav Kosař