Adresa

Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace

č.p. 4, 267 23 Lochovice

IČO: 75030420

 

Ředitelka školy: Mgr. Radka Hlaváčová

Email: radka.hlavacova@skolalochovice.cz

Zástupce ředitelky: Mgr. Ivana Eklová

Email: ivana.eklova@skolalochovice.cz

Sekretářka: Jitka Ernestová

E-mail: zs.lochovice@sendme.cz

Web: www.skolalochovice.cz

Datová schránka ID: Va2me4g 

Základní škola

Tel.: 311 537 761

Mobil: 731 411 939

E-mail: zs.lochovice@sendme.cz

Číslo účtu: 187589336/0300

 

 

Mateřská škola

Vedoucí MŠ: Alena Kasalová

Tel.: 313 101 035

Mobil: 734 768 495

E-mail: ms.lochovice@skolalochovice.cz 

Školní družina

Tel.: 313 101 036

Vedoucí ŠD: Jitka Ernestová

E-mail: jitka.ernestova@skolalochovice.cz

Školní jídelna

Tel.: 313 101 034

Vedoucí ŠJ: Ivana Masaryková

E-mail: jidelna.lochovice@skolalochovice.cz

Číslo účtu: 187875244/0300

Pedagogický sbor

1. ročník: Mgr. Iva Laštovičková - iva.lastovickova@skolalochovice.cz

2. ročník: Mgr. Michaela Zettlitzerová - michaela.zettlitzerova@skolalochovice.cz

3. ročník: Mgr. Eva Veličová - eva.velicova@skolalochovice.cz

4. ročník: Mgr. Jaroslava Schönová - jaroslava.schonova@skolalochovice.czIng. 

5. ročník: Šárka Lajtnerová - sarka.lajtnerova@skolalochovice.cz

6. ročník: Mgr. Ivana Egrtová - ivana.egrtova@skolalochovice.cz

7. ročník: Ing. Jana Karásková - jana.karaskova@skolalochovice.cz

8. ročník: Mgr. Šárka Vašíková - sarka.vasikova@skolalochovice.cz

9. ročník:  Mgr. Jana Procházková - jana.prochazkova@skolalochovice.cz

Bez třídnictví: Mgr. Kristýna Uhlířová - kristyna.uhlirova@skolalochovice.cz

                        Mgr. Adéla Nýdlová - adela.nydlova@skolalochovice.cz

Asistent pedagoga: Pavla Vaňatová, Adéla Tůmová, Miroslava Pazderníková,

                                 Martina Švarcová, Eliška Rolcová

Školní asistent: Pavla Vaňatová, Adéla Tůmová

Školní družina:

Martina Švarcová - martina.svarcova@skolalochovice.cz

Pavla Vaňatová - pavla.vanatova@skolalochovice.cz

Miroslava Pazderníková - miroslava.pazdernikova@skolalochovice.cz

Školní jídelna:

Iveta Kohoutová

Lenka Vrbová

Dana Opustilová

Michaela Růžičková

Výchovný poradce:

Mgr. Radka Hlaváčová- radka.hlavacova@skolalochovice.cz - Konzultace ohledně výchovných problémů včetně doporučení odborných pracovišť,

Mgr. Jana Procházková - jana.prochazkova@skolalochovice.cz - konzultace k volbě povolání.

Metodik prevence patologických jevů:

Ing. Jana Karásková- jana.karaskova@skolalochovice.cz

Prevence sociálně patologických jevů.

Správní zaměstnanci

Daniela Černá

Irena Ščepková

Ladislav Bárta