Aktuality

Zápis - přijetí 2019/2020

Projekt Předškolák

Historie

Mateřská škola byla v Lochovicích zřízena již v roce 1947. Škola byla umístěna v budově obecné a měšťanské školy.

V červenci roku 1978 bylo započato s výstavbou nové mateřské školy. Tato se stavěla ze sdružených prostředků MNV Lochovice, SS Lochovice a ZPAP Lochovice. V této akci byla mateřská škola postavena za brigádnické pomoci rodičů dětí, měla 3 pavilony, s kapacitou 90 dětí a školní kuchyni. Jeden pavilon zůstal pro nedostatek dětí uzavřen. Dne 10. 4. 1984 došlo po mnohaletém úsilí ke slavnostnímu otevření nové školy a dne 16. 4. 1984 bylo započato s vyučováním. Pro provoz mateřské školy byly využity dva pavilony, do užívání byla mateřská škola předána závodům Státní statek Lochovice a ZPAP Lochovice, bylo přijato 59 dětí. Od roku 1992 do roku 2003 byla mateřská škola jednotřídní.Od 1. 1. 2013  jsme součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Lochovice.

Současnost

Naše mateřská škola je umístěna na klidném místě, dostatečně přístupném a dostupném, obklopeném zelení, (v její blízkosti se nachází park, hřiště, louka), v samostatné budově za zdravotním střediskem, nedaleko hlavní silnice.

V současné době využívá mateřská škola pro svůj provoz tři pavilony.  Třída I. –Broučci,  třída II. – Koťata, třída III. -  Slůňata, s celkovou kapacitou 81 dětí, které jsou rozděleny podle věku, schopností a potřeb. S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ,,Poznáváme a objevujeme svět kolem nás.

V budově je školní kuchyně, která je také součástí našeho právního subjektu.

Od 1. 9. 2014 změna měsíčního poplatku za MŠ: 350,- Kč

Mezi naše pravidelné aktivity patří

kurzy plavání 

návštěva solné jeskyně

posvícenské pečení koláčů

mikulášská nadílka

karneval s maskami

vystoupení pro důchodce

vítání občánků

pálení čarodějnic

Den Země

škola v přírodě

táborák s rodiči a další, které uvádíme v nabídce AKCE MŠZaměstnanci MŠ

Vedoucí mateřské školy: Alena Kasalová

Pedagogičtí pracovníci: Alena Hrzalová, Alena Komzáková, Radka Procházková, Eva Kratochvílová, Kateřina Vinšová

Asistenti pedagoga: Barbora Jarošová, Lenka Poláchová

 

Správní zaměstnanci: Barbora Jarošová, Lenka Poláchová, Olga Špalková