Aktuality

  Seznam přijatých dětí do MŠ

Virtuální prohlídka Mateřské školy

Vybírání úplaty

Přeplatky a nedoplatky budou vyúčtovány v měsíci červnu 2021.

Distační výuka MŠ-2021


   

Historie

Mateřská škola byla v Lochovicích zřízena již v roce 1947. Škola byla umístěna v budově obecné a měšťanské školy.

V červenci roku 1978 bylo započato s výstavbou nové mateřské školy. Tato se stavěla ze sdružených prostředků MNV Lochovice, SS Lochovice a ZPAP Lochovice. V této akci byla mateřská škola postavena za brigádnické pomoci rodičů dětí, měla 3 pavilony, s kapacitou 90 dětí a školní kuchyni. Jeden pavilon zůstal pro nedostatek dětí uzavřen. Dne 10. 4. 1984 došlo po mnohaletém úsilí ke slavnostnímu otevření nové školy a dne 16. 4. 1984 bylo započato s vyučováním. Pro provoz mateřské školy byly využity dva pavilony, do užívání byla mateřská škola předána závodům Státní statek Lochovice a ZPAP Lochovice, bylo přijato 59 dětí. Od roku 1992 do roku 2003 byla mateřská škola jednotřídní.Od 1. 1. 2013 jsme součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Lochovice.

Současnost

Naše mateřská škola je umístěna na klidném místě, dostatečně přístupném a dostupném, obklopeném zelení (v její blízkosti se nachází park, hřiště, louka), v samostatné budově za zdravotním střediskem, nedaleko hlavní silnice.

V současné době využívá mateřská škola pro svůj provoz tři pavilony. Třída I. –Broučci, třída II. – Koťata, třída III. - Slůňata, s celkovou kapacitou 81 dětí, které jsou rozděleny podle věku, schopností a potřeb. S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ,,Poznáváme a objevujeme svět kolem nás“.

V budově je školní kuchyně, která je také součástí našeho právního subjektu.

Od 1. 9. 2014 změna měsíčního poplatku za MŠ: 350,- Kč

 

Naše pravidelné aktivity

 • kurzy plavání
 • návštěva solné jeskyně
 • posvícenské pečení koláčů
 • mikulášská nadílka
 • karneval s maskami
 • vystoupení pro důchodce
 • vítání občánků
 • pálení čarodějnic
 • Den Země
 • škola v přírodě
 • táborák s rodiči
 • a další, které uvádíme v nabídce Akce MŠ
 

Zaměstnanci MŠ

 • Vedoucí mateřské školy: Alena Kasalová
 • Pedagogičtí pracovníci: Alena Hrzalová, Alena Komzáková, Radka Procházková, Eva Kratochvílová, Kateřina Vinšová
 • Asistenti pedagoga: Barbora Jarošová, Lenka Poláchová
 • Správní zaměstnanci: Barbora Jarošová, Lenka Poláchová, Olga Špalková
 

Pages: 1 2