Akce MŠ

I. pololetí – školní rok 2020/2021

ZÁŘÍ:

- schůzka s rodiči dětí - divadelní představení v MŠ - návštěva prvňáčků v MŠ – projekt /spolupráce s I. třídou/

ŘÍJEN:

- zahájení předplaveckého výcviku /změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace a zájmu rodičů/ - slavnost ovoce a zeleniny - vítání občánků /změna termínu vyhrazena/ - divadelní představení

LISTOPAD:

- divadelní představení - soutěž IZV „Co už dovedeme“ - návštěva 1. třídy s předškoláky - divadelní představení - výstava „Moje nejoblíbenější hračka“

PROSINEC:

- mikulášská nadílka v MŠ - návštěva zámku v Hořovicích – advent, vánoční zvyky /změna akce vyhrazena/ - vánoční besídky /dle dané situace/ - vánoční posezení s koledami a lid. zvyky - vánoční nadílka - divadelní představení v MŠ

LEDEN:

- divadelní představení - planetárium - ukázková hodina práce s předškoláky – pro rodiče /změna termínu vyhrazena, uskutečn í se dle dané situace/ - beseda s elementaristkou - DOD v 1. třídě, ŠD /uskuteční se dle dané situce/ - pokračování projektu spolupráce s 1.třídou II. pololetí – školní rok 2020/2021

ÚNOR:

- karneval v MŠ - netradiční zimní olympiáda – školní kolo - projekt spolupráce s 1. třídou - divadelní představení - beseda pro rodiče /změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace/

BŘEZEN:

- den otevřených dveří v MŠ /změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace/ - návštěva místní knihovny - výstava knih v MŠ - Caruso show v MŠ – školní kolo - projekt spolupráce s 1. třídou -projekt ,,Vítání jara''- akce pro širokou veřejnost

DUBEN:

- oslavujeme velikonoce - vítání občánků /změna termínu vyhrazena/ - Den Země – hrabání zahrady, hry dětí - divadelní představení - fotografování /změna termínu vyhrazena/ - schůzka s rodiči dětí - pálení čarodějnic v MŠ - „Riskuj“ – školní kolo - tvořivé velikonoční odpoledne – akce pro R+D /uskuteční se dle dané situace/ - beseda s policisty – měsíc bezpečnosti - zápis do 1. třídy

KVĚTEN:

- besídky ke Dni matek /uskuteční se dle dané situace/ - celodenní vycházka do lesa - návštěva u zvířátek - projekt spolupráce s 1. třídou - Puzzliáda – školní kolo - divadelní představení - exkurze do hasičské zbrojnice v Hořovicích - zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 /změna termínu vyhrazena/

ČERVEN:

- kreslení na chodník - vystoupení kouzelníka - sportovní dopoledne – MDD /spojené s hledáním pokladu/ - spaní v MŠ /starší děti/ - oslava Dne dětí - Olympiáda – školní kolo - škola v přírodě /předškolní děti, uskuteční se dle dané situace/ - návštěva Domova pro osoby s postižením – dopoledne plné her, jízda na koních, diskotéka - malá maturita, pasování na školáky - společný školní výlet /změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace/ - besídka – rozloučení se školáky - diskotéka s tombolou - divadelní představení v MŠ