Akce MŠ

I. pololetí – školní rok 2019/2020

ZÁŘÍ:

- schůzka s rodiči dětí
- divadelní představení v MŠ
- návštěva prvňáčků v MŠ – projekt /spolupráce s I. třídou/

ŘÍJEN:

- zahájení předplaveckého výcviku /změna termínu vyhrazena/
- slavnost ovoce a zeleniny
- vítání občánků /změna termínu vyhrazena/
- divadelní představení

LISTOPAD:

- pečení posvícenských koláčů
- divadelní představení
- soutěž IZV „Co už dovedeme“
- návštěva 1. třídy s předškoláky
- divadelní představení
- výstava „Moje nejoblíbenější hračka“

PROSINEC:

- pečení perníčků
- mikulášská nadílka v MŠ
- mikulášská diskotéka v obci
- návštěva zámku v Hořovicích – advent, vánoční zvyky /změna akce vyhrazena/
- vánoční besídky
- vánoční posezení s koledami a lid. zvyky
- vánoční nadílka
- divadelní představení v MŠ

LEDEN:

- divadelní představení - planetárium
- ukázková hodina práce s předškoláky – pro rodiče /změna termínu vyhrazena/
- beseda s elementaristkou
- DOD v 1. třídě, ŠD
- pokračování projektu spolupráce s 1.třídou

II. pololetí – školní rok 2019/2020

ÚNOR:

- karneval v MŠ
- netradiční zimní olympiáda – školní kolo
- projekt spolupráce s 1. třídou
- divadelní představení
- beseda pro rodiče /změna termínu vyhrazena/

BŘEZEN:

- den otevřených dveří v MŠ /změna termínu vyhrazena/
- karneval v obci
- návštěva místní knihovny
- výstava knih v MŠ
- Caruso show v MŠ – školní kolo
- projekt spolupráce s 1. třídou
- zahájení projektu - Solná jeskyně /dle zájmu rodičů/

DUBEN:

- oslavujeme velikonoce
- vítání občánků /změna termínu vyhrazena/
- Den Země – hrabání zahrady, hry dětí
- divadelní představení
- fotografování /změna termínu vyhrazena/
- schůzka s rodiči dětí
- pálení čarodějnic v MŠ
- „Riskuj“ – školní kolo
- tvořivé velikonoční odpoledne – akce pro R+D
- beseda s policisty – měsíc bezpečnosti
- zápis do 1. třídy

KVĚTEN:

- besídky ke Dni matek
- celodenní vycházka do lesa
- návštěva u zvířátek
- projekt spolupráce s 1. třídou
- Puzzliáda – školní kolo
- divadelní představení
- exkurze do hasičské zbrojnice v Hořovicích
- zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 /změna termínu vyhrazena/

ČERVEN:

- kreslení na chodník
- vystoupení kouzelníka
- sportovní dopoledne – MDD /spojené s hledáním pokladu/
- spaní v MŠ /starší děti/
- oslava Dne dětí
- Olympiáda – školní kolo
- škola v přírodě /předškolní děti/
- návštěva Domova pro osoby s postižením – dopoledne plné her, jízda na koních, diskotéka
- malá maturita, pasování na školáky
- společný školní výlet /změna termínu vyhrazena/
- besídka – rozloučení se školáky
- diskotéka s tombolou
- divadelní představení v MŠ
- "Pohádkový den v MŠ"