Akce MŠ

PLÁNOVANÉ  AKCE  MŠ
  1. pololetí – školní rok 2021/2022
ZÁŘÍ: - schůzka s rodiči dětí - divadelní představení v MŠ - návštěva prvňáčků v MŠ – projekt (spolupráce s I. třídou) ŘÍJEN: - zahájení předplaveckého výcviku (změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace a        zájmu rodičů) - slavnost ovoce a zeleniny - vítání občánků (změna termínu vyhrazena) - divadelní představení LISTOPAD: -vánoční fotografování - divadelní představení - soutěž IZV „Co už dovedeme“ - návštěva 1. třídy s předškoláky - divadelní představení - výstava „Moje nejoblíbenější hračka“ PROSINEC: - mikulášská nadílka v MŠ - návštěva zámku v Hořovicích – advent, vánoční zvyky (změna akce vyhrazena) - vánoční besídky (dle dané situace) - vánoční posezení s koledami a lid. zvyky - vánoční nadílka - divadelní představení v MŠ LEDEN: - divadelní představení - planetárium - ukázková hodina práce s předškoláky – pro rodiče (změna termínu vyhrazena, uskuteční se    dle dané situace) - beseda s elementaristkou - DOD v 1. třídě, ŠD (uskuteční se dle dané situace) - pokračování projektu spolupráce s 1.třídou 2.pololetí – školní rok 2021/2022 ÚNOR:- karneval v MŠ - netradiční zimní olympiáda – školní kolo - projekt spolupráce s 1. třídou - divadelní představení - beseda pro rodiče  (změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace) BŘEZEN: - den otevřených dveří v MŠ (změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace) - návštěva místní knihovny - výstava knih v MŠ - Caruso show v MŠ – školní kolo - projekt spolupráce s 1. třídou -projekt ,,Vítání jara''- akce pro širokou veřejnost DUBEN: - oslavujeme velikonoce - vítání občánků (změna termínu vyhrazena) - Den Země – hrabání zahrady, hry dětí - divadelní představení - fotografování (změna termínu vyhrazena) - schůzka s rodiči dětí - pálení čarodějnic v MŠ - „Riskuj“ – školní kolo - tvořivé velikonoční odpoledne – akce pro R+D (uskuteční se dle dané situace) - beseda s policisty – měsíc bezpečnosti - zápis do 1. třídy   KVĚTEN:- besídky ke Dni matek (uskuteční se dle dané situace) - celodenní vycházka do lesa - návštěva u zvířátek - projekt spolupráce s 1. třídou - Puzzliáda – školní kolo - divadelní představení - exkurze do hasičské zbrojnice v Hořovicích - zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 (změna termínu vyhrazena)   ČERVEN: - kreslení na chodník - vystoupení kouzelníka - sportovní dopoledne – MDD (spojené s hledáním pokladu) - spaní v MŠ (starší děti) - oslava Dne dětí - Olympiáda – školní kolo - škola v přírodě (předškolní děti, uskuteční se dle dané situace) - malá maturita, pasování na školáky - společný školní výlet (změna termínu vyhrazena, uskuteční se dle dané situace) - besídka – rozloučení se školáky - diskotéka s tombolou - divadelní představení v MŠ