Péče o dítě MŠ

O děti ve školce pečují: 

Alena Kasalová - vedoucí učitelka MŠ
Alena Komzáková - učitelka
Alena Hrzalová - učitelka
Radka Procházková - učitelka
Eva Kratochvílová - učitelka
Kateřina Vinšová - učitelka

Správní zaměstnanci  :

Olga Špalková
Lenka Poláchová
Barbora Jarošová

Desatero naší školky:

1. Individuální přístup učitelky k dítěti.Co nejvíce s dětmi mluvit,být s dětmi v kontaktu.
2. Radostná a dobrá nálada.
3. Rozvíjení mravních vlastností a citů dětí.
4. Rozvíjení nadání a talentu dětí.
5. Rozvíjení osobnosti dítěte,dát možnost uplatnit své JÁ.
6. Klidná atmosféra pro děti, učitelky, personál.
7. Laskavé a trpělivé jednání s dětmi.
8. Vybírat náplň činností podle potřeby a podnětů dětí.
9. Věnovat zvýšenou péči dětem předškolním a s odkladem školní docházky.
10.Využívat v maximální míře pobyt v přírodě a na zahradě.

Úmluva o právech dítěte :

Každé dítě má právo na život.
Každé dítě má právo na jméno.
Každé dítě má právo na rodinu.
Každé dítě má právo na ochranu zdraví.
Každé dítě má právo na takovou životní úroveň, které umožňuje rozvíjet se tělesně, duševně, morálně i sociálně.
Každé dítě má právo na vzdělání.
Každé dítě má právo své názory vyslovovat, a to ve všech záležitostech, které se ho týkají. Názorům dítěte se musí věnovat náležitá pozornost.
Každé dítě má právo na svobodu projevu, má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat myšlenky a informace bez ohledu na hranice.
Každé dítě má právo na pokojné shromažďování.
Každé dítě má právo na soukromí.
Každé dítě má právo na ochranu před týráním a zanedbáváním.
Stát je povinen chránit dítě před ubližováním, před týráním od rodičů i jiných lidí.