Péče o dítě MŠ

O děti ve školce pečují: 
 • Alena Kasalová - vedoucí učitelka MŠ
 • Alena Komzáková - učitelka
 • Alena Hrzalová - učitelka
 • Radka Procházková - učitelka
 • Eva Kratochvílová - učitelka
 • Kateřina Vinšová – učitelka
 • Martina Babková - asitentka pedagoga
 • Iveta Vlčková - asistentka pedagoga
 • Lenka Poláchová – školní asistentka
  Správní zaměstnanci  :
 • Olga Špalková
 • Lenka Poláchová
 • Martina Babková
  Desatero naší školky:
 1. Individuální přístup učitelky k dítěti.Co nejvíce s dětmi mluvit,být s dětmi v kontaktu.
 2. Radostná a dobrá nálada.
 3. Rozvíjení mravních vlastností a citů dětí.
 4. Rozvíjení nadání a talentu dětí.
 5. Rozvíjení osobnosti dítěte,dát možnost uplatnit své JÁ.
 6. Klidná atmosféra pro děti, učitelky, personál.
 7. Laskavé a trpělivé jednání s dětmi.
 8. Vybírat náplň činností podle potřeby a podnětů dětí.
 9. Věnovat zvýšenou péči dětem předškolním a s odkladem školní docházky.
 10. Využívat v maximální míře pobyt v přírodě a na zahradě.
    Úmluva o právech dítěte :
 • Každé dítě má právo na život.
 • Každé dítě má právo na jméno.
 • Každé dítě má právo na rodinu.
 • Každé dítě má právo na ochranu zdraví.
 • Každé dítě má právo na takovou životní úroveň, které umožňuje rozvíjet se tělesně, duševně, morálně i sociálně.
 • Každé dítě má právo na vzdělání.
 • Každé dítě má právo své názory vyslovovat, a to ve všech záležitostech, které se ho týkají. Názorům dítěte se musí věnovat náležitá pozornost.
 • Každé dítě má právo na svobodu projevu, má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat myšlenky a informace bez ohledu na hranice.
 • Každé dítě má právo na pokojné shromažďování.
 • Každé dítě má právo na soukromí.
 • Každé dítě má právo na ochranu před týráním a zanedbáváním.
 • Stát je povinen chránit dítě před ubližováním, před týráním od rodičů i jiných lidí.