Projekty školy

Projekty dotované MŠMT

01. EU OOV - Šablony 002 / Zaměření projektu: Podpora výchovně vzdělávací práce

02. Předškolák aneb Se Čtyřlístkem do školy / Zaměření projektu: Podpora předškoláků před vstupem do školy

03. Rodiče vítáni / Zaměření projektu: Vzájemná přínosná komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

04. Tandem - Němčina nekouše / Zaměření projektu: Podpora výuky žáků v německém jazyce

05. Recyklohraní / Zaměření projektu: Ochrana životního prostředí

06. TAK-TIK / Zaměření projektu: Rozvoj logického a matematického myšlení žáků

07. Než zazvoní / Zaměření projektu: Volba povolání žáků 9.ročníku

08. Zdravé zuby / Zaměření projektu: Prevence zubní hygieny

09. Školní mléko / Zaměření projektu: Podpora zdravého životního stylu - mléčné výrobky

10. Ovoce do škol / Zaměření projektu: Podpora zdravého životního stylu - správné stravovací návyky

11. Školní, okresní kolo rec. soutěže / Zaměření projektu: Podpora čtenářské gramotnosti zaměřena na umělecký přednes

12. Bezbariérový přístup do školy a modernizace učebny přírodních věd je spolufinancován evropskou unií. / Zaměření projektu: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Certifikáty, projekty a partneři školy