Projekty školy 2016-2017

Projekty dotované MŠMT 1. EU OOV - Šablony 002 Zaměření projektu: Podpora výchovně vzdělávací práce 2. Předškolák aneb Se Čtyřlístkem do školy Zaměření projektu: Podpora předškoláků před vstupem do školy 3. Rodiče vítáni Zaměření projektu: Vzájemná přínosná komunikace mezi školou a zákonnými zástupci 4. Tandem - Němčina nekouše Zaměření projektu: Podpora výuky žáků v německém jazyce 5. Recyklohraní Zaměření projektu: Ochrana životního prostředí 6. TAK-TIK Zaměření projektu: Rozvoj logického a matematického myšlení žáků 7. Než zazvoní Zaměření projektu: Volba povolání žáků 9.ročníku 8. Zdravé zuby Zaměření projektu: Prevence zubní hygieny 9. Školní mléko Zaměření projektu: Podpora zdravého životního stylu - mléčné výrobky 10. Ovoce do škol Zaměření projektu: Podpora zdravého životního stylu - správné stravovací návyky 11. Školní, okresní kolo rec. soutěže Zaměření projektu: Podpora čtenářské gramotnosti zaměřena na umělecký přednes

Certifikáty, projekty a partneři školy