Projekty školy – archiv

Projekty dotované MŠMT 2015/2016 1. EU OPVK - Výzva č. 56 - Chceme si porozumět Zaměření projektu: Zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků Zlepšení jazykových kompetencí učitelů a žáků 2. EU OPVK - Výzva č. 57 - Anglicky aktivně Zaměření projektu: Individuální rozvoj ústních komunikačních dovedností v anglickém jazyce učitelů a žáků 3. EU OPVK - Technika má zelenou Zaměření projektu: Rozvoj dovedností učitelů mateřských škol 4. Rodiče vítáni Zaměření projektu: Vzájemná přínosná komunikace 5. Tandem - Němčina nekouše Zaměření projektu: Podpora výuky žáků v německém jazyce 6. Recyklohraní Zaměření projektu: Ochrana životního prostředí 7. TAK-TIK Zaměření projektu: Rozvoj logického a matematického myšlení žáků 8. Než zazvoní Zaměření projektu: Volba povolání žáků 9.ročníku 9. Zdravé zuby Zaměření projektu: Prevence zubní hygieny 10. Školní mléko Zaměření projektu: Podpora zdravého životního stylu - mléčné výrobky 11. Ovoce do škol Zaměření projektu: Podpora zdravého životního stylu - správné stravovací návyky 12. Školní, okresní kolo rec. soutěže Zaměření projektu: Podpora čtenářské gramotnosti zaměřena na umělecký přednes 13. Noc s knihou dokořán Zaměření projektu: Čtenářská gramotnost, informativní funkce textu, hry, hádanky, tvořivá práce s textem Dne: 12. 2. - 13. 2. 2016

Projekt rodilý mluvčí ukončen 3.7.2015 kurzem anglického jazyka

Aktivity v projektu Ianua linguarum reserata (Janička):

 
  • Rodilý mluvčí – školní asistent na podporu metody CLIL ve Vaší škole
Zapojení rodilého mluvčího z e Španělska nejen do výuky na škole, ale i do života školy jako komunity a místa setkávání a vzdělávání. Každodenní působení rodilého mluvčího v běžném chodu školy zlepší jazykové dovednosti žáků i učitelů.
  • Video-CLIL – video lekce do hodiny, pracovní listy
V rámci projektu vznikne video-obsah. Vznikne tak sada video lekcí pokrývající vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Tyto lekce budou opilotovány přímo ve výuce. Sada lekcí bude opatřena konkrétním a praktickým manuálem pro práci v hodině. Pro žáky a učitele budou k dispozici také pracovní listy a další pomůcky potřebné pro vedení hodin. Ve výuce formou (Video)CLIL budou asistovat rodilí mluvčí. Ti se také budou účastnit tvorby (nahrávání) jednotlivých lekcí. Pro učitele a lektory budou k dispozici školení a odborná supervize.
  • Internacionalizace – podpora zapojení do mezinárodních projektů
V projektu budou pracovat metodici internacionalizace, kteří budou po dobu trvání projektu poskytovat poradenství školám v oblasti zapojování se do mezinárodních projektů. Výstupem budou hotové projekty připravené k podání.
  • Podpora vzdělávání učitelů cizích jazyků – praktické školení
Pro školu bude připraveno praktické školení obecných didaktických kompetencí k výuce cizích jazyků. Výstupem školení budou konkrétní návody, jak pomocí her a zážitků lépe využívat schopnosti a kreativitu žáků, jak užívat globální a analytické metody výuky cizího jazyka, metody efektivního učení slovíček a gramatiky atd.

Více informací o CLIL výuce - zde ke stažení