Informace o provozu školní družiny 2018/2019

Provoz ŠD probíhá každý všední den od 6,00 hodin do 16,00 hodin. Odchody dětí ze ŠD dle přihlášky. Všechny věci by děti měly mít podepsané. Vyzvedávání dětí po obědě a nebo po výchovné činnosti.
  • Informace o provozu 18. 4. 2019 (Velikonoční prázdniny) - ŠD je pro malý zájem rodičů uzavřena
 

Informace o činnosti                                              

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Lochovice. Poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Žáci se řídí pokyny vychovatelek, řádem ŠD a řádem školy.

Poplatky 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 123 je ve Školní družině ZŠ a MŠ Lochovice vybírán měsíční poplatek ve výši 100,- Kč za každé zapsané dítě. Poplatek je vybírán v hotovosti paní vychovatelkou Jitkou Ernestovou nebo je hrazen přes účet - č.ú 187589336/0300. Nepřehlédněte - žáci_přijatí do ŠD