Poplatky za dobu uzavření škol

Vážení rodiče,

přeplatky za dobu uzavření školní družiny (Covid-19) budou vyúčtovány pololetně  tzn. k 31.1.2021 a k 30.6.2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Informace o provozu školní družiny 2020/2021

 

Vážení rodiče,
  • od 17.5.2021 bude obnoven provoz v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.                Těšíme se na vás
  •                                                                             vychovatelky Jitka, Martina a Mirka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Lochovická prázninová družina - se pro malý zájem neuskuteční.                          Děkujeme za pochopení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Běžný provoz

  • Provoz ŠD probíhá každý všední den od 6,00 hodin do 16,00 hodin. Odchody dětí ze ŠD dle přihlášky. Všechny věci by děti měly mít podepsané. Vyzvedávání dětí po obědě a nebo po výchovné činnosti.
 

               Informace o činnosti

  • Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Lochovice. Poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Žáci se řídí pokyny vychovatelek, řádem ŠD a řádem školy.
 

                Poplatky

  • Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 123 je ve Školní družině ZŠ a MŠ Lochovice vybírán měsíční poplatek ve výši 100,- Kč za každé zapsané dítě. Poplatek je vybírán v hotovosti paní vychovatelkou Jitkou Ernestovou nebo je hrazen přes účet - č.ú 187589336/0300.
.