Poplatky za dobu uzavření škol

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci, která nastala vlivem uzavření škol, bude úplata za ŠD vrácena za měsíc červen. V měsících březen – květen byla nabízena činnost ŠD na dálku prostřednictvím webových stránek. Poplatek 100,-Kč si můžete vyzvednout osobně v úředních hodinách u pí Ernestové nebo po telefonické dohodě. Nevyzvednutý přeplatek bude automaticky převeden na příští školní rok a úplata tak snížena o tuto částku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o provozu školní družiny 2020/2021

Provoz ŠD probíhá každý všední den od 6,00 hodin do 16,00 hodin. Odchody dětí ze ŠD dle přihlášky. Všechny věci by děti měly mít podepsané. Vyzvedávání dětí po obědě a nebo po výchovné činnosti.    

Informace o činnosti

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Lochovice. Poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Žáci se řídí pokyny vychovatelek, řádem ŠD a řádem školy.    

Poplatky

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 123 je ve Školní družině ZŠ a MŠ Lochovice vybírán měsíční poplatek ve výši 100,- Kč za každé zapsané dítě. Poplatek je vybírán v hotovosti paní vychovatelkou Jitkou Ernestovou nebo je hrazen přes účet - č.ú 187589336/0300.