Akce družiny

ZÁŘÍ 

zápis do ŠD, seznámení s novými kamarády, seznámení s režimem ŠD, komunikační hry

ŘÍJEN 

podzimní vycházky, hry v přírodě

 

LISTOPAD

přírodniny, podzimní vyrábění

 

PROSINEC 

mikulášská diskotéka, výroba vánočních dárků, vystoupení na rozsvícení vánočního stromečku v Lochovicích, Vánoce

 

LEDEN

podle počasí hry na sněhu a se sněhem, výroba dárků pro budoucí prvňáčky

 

ÚNOR

karneval v ŠD, pohádkový měsíc

 

BŘEZEN 

těšíme se na jaro, Velikonoce

 

DUBEN

pozorování přírody, hry v přírodě

 

KVĚTEN

Den matek, hry na hřišti

 

ČERVEN 

léto nastává, Den otců, těšíme se na prázdniny, hodnocení celoroční soutěže, táborák

 

V průběhu školního roku se zapojujeme do akcí pořádaných školou - podzimní výstava, výroba dárků pro bývalé zaměstnance a pro budoucí prvňáčky,

výtvarné soutěže,workshopy atd.