Péče o dítě

Ve družině pracují vychovatelky Jitka Ernestová, Miroslava Pazderníková, Dis., Martina Švarcová, Adéla Tůmová.

Pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí".

 • veškeré činnosti ve ŠD přizpůsobujeme věku a individuálním schopnostem dětí, jejich zájmům a také materiálním podmínkám naší družiny
 • pro děti jsou pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, literární, poznávací a pohybové a sportovní činnosti
 • při pěkném počasí nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil
 • aktivně se zapojujeme do celoškolních projektů. Pořádáme příležitostné akce – jarmark, dětský karneval, vánoční diskotéka, výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy, soutěže ve sportu, všeobecných znalostech apod.
 • děti tráví svůj volný čas v prostorách ŠD, které jsou vybaveny hračkami, stolními hrami, věcmi pro výtvarné, sportovní, odpočinkové a jiné činnosti
 • v průběhu všech činností se snažíme vést žáky k neagresivnímu chování, ke vzájemné spolupráci, k zodpovědnosti a především  k samostatnému řešení problémů, k získávání různých znalostí a dovedností

Rády bychom, aby se ze školní družiny stalo místo plné pohody, relaxace, kde děti mohou rozvíjet své zájmy a dovednosti a zajímavě trávit volný čas.

Pravidla chování žáků ve školní družině:

 1. Ve ŠD je žák povinen se řídit pokyny vychovatelky a zachovat všechna ustanovení školního řádu/řádu školní družiny včetně pravidel slušného chování.
 2. V ŠD se žák chová přátelsky, uklízí po sobě a vypůjčené věci v pořádku vrací na své místo. 
 3. Žák si může dobrovolně zvolit, dle nabídky,činnost, které se chce v průběhu družiny věnovat.
 4. Při pobytu v ŠD může žák jíst a píst podle svých potřeb.
 5. Žák má vhodné oblečení a obuv pro činnosti v ŠD i pro pobyt venku (hřiště), převléká se v šatně ŠD.
 6. Žáci dodržují základní hygienická pravidla (mytí rukou před jídlem, po použití WC, po návratu z jakékoliv činnosti vykonané mimo prostory ŠD).
 7. K obědu přicházejí společně s vychovatelkou, která si děti přebírá u šatny školy, a při jídle se chovají dle pravidel správného stolování.
 8. Žák šetří zařízení a vybavení školní družiny, jenž mu bylo svěřeno a svévolně je nepoškozuje.
 9. Narušuje-li žák opakovaně řád a pravidla chování školní družiny, může být, po schválení ředitelky školy, z tohoto zařízení vyloučen.

Rozvrh hodin.