Péče o dítě

Ve družině pracují vychovatelky Jitka Ernestová, Martina Švarcová, Miroslava Pazderníková, Dis., Pavla Vaňatová a školní asistentka Eliška Rolcová.

Pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí".

 • veškeré činnosti ve ŠD přizpůsobujeme věku a individuálním schopnostem dětí, jejich zájmům a také materiálním podmínkám naší družiny
 • pro děti jsou pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, literární, poznávací a pohybové a sportovní činnosti
 • při pěkném počasí nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil
 • aktivně se zapojujeme do celoškolních projektů. Pořádáme příležitostné akce – jarmark, dětský karneval, vánoční diskotéka, výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy, soutěže ve sportu, všeobecných znalostech apod.
 • děti tráví svůj volný čas v prostorách ŠD, které jsou vybaveny hračkami, stolními hrami, věcmi pro výtvarné, sportovní, odpočinkové a jiné činnosti
 • v průběhu všech činností se snažíme vést žáky k neagresivnímu chování, ke vzájemné spolupráci, k zodpovědnosti a především  k samostatnému řešení problémů, k získávání různých znalostí a dovedností

Rády bychom, aby se ze školní družiny stalo místo plné pohody, relaxace, kde děti mohou rozvíjet své zájmy a dovednosti a zajímavě trávit volný čas.

Pravidla chování žáků ve školní družině:

 1. Ve ŠD je žák povinen se řídit pokyny vychovatelky a zachovat všechna ustanovení školního řádu/řádu školní družiny včetně pravidel slušného chování.
 2. V ŠD se žák chová přátelsky, uklízí po sobě a vypůjčené věci v pořádku vrací na své místo. 
 3. Žák si může dobrovolně zvolit, dle nabídky,činnost, které se chce v průběhu družiny věnovat.
 4. Při pobytu v ŠD může žák jíst a píst podle svých potřeb.
 5. Žák má vhodné oblečení a obuv pro činnosti v ŠD i pro pobyt venku (hřiště), převléká se v šatně ŠD.
 6. Žáci dodržují základní hygienická pravidla (mytí rukou před jídlem, po použití WC, po návratu z jakékoliv činnosti vykonané mimo prostory ŠD).
 7. K obědu přicházejí společně s vychovatelkou, která si děti přebírá u šatny školy, a při jídle se chovají dle pravidel správného stolování.
 8. Žák šetří zařízení a vybavení školní družiny, jenž mu bylo svěřeno a svévolně je nepoškozuje.
 9. Narušuje-li žák opakovaně řád a pravidla chování školní družiny, může být, po schválení ředitelky školy, z tohoto zařízení vyloučen.

Rozvrh hodin.

 DEN  1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.  8. 
Od 6.00 Od 7.00   Od 11.30 Od 12.30 Od 13.30 Od 14.30 Od 15.00
Do 7.00 Do 8.00   Do 12.30 Do 13.30 Do 14.30 Do 15.00 Do 16.00
Po Ernestová Ernestová   Ernestová Ernestová/Švarcová/Pazderníková Švarcová/Ernestová/ Pazderníková Švarcová/Ernestová/ Pazderníková Ernestová
Út Ernestová Ernestová   Ernestová/Švarcová Ernestová/Švarcová/Pazderníková Vaňatová/Švarcová/ Pazderníková Vaňatová/Švarcová/ Pazderníková Pazderníková
St Ernestová Ernestová   Ernestová Ernestová/Švarcová/Pazderníková Ernestová/Švarcová/ Pazderníková Ernestová/Švarcová/ Pazderníková Švarcová
Čt Ernestová Ernestová   Ernestová/Švarcová Ernestová/Švarcová/Pazderníková Vaňatová/Švarcová/ Pazderníková Vaňatová/Švarcová/ Pazderníková Pazderníková
Ernestová Ernestová   Ernestová/Švarcová Ernestová/Švarcová/Pazderníková Vaňatová/Švarcová/Pazderníková Vaňatová/Švarcová/Pazderníková Švarcová