Třídy školní družiny

Školní družina  má  3 oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.

ŠD navštěvují žáci 1. stupně (žáci 1. - 5. třídy).

Družina je členěná na několik hracích koutků, dvě herny a třídu, které jsou bohatě vybavené hrami, stavebnicemi, sportovními potřebami, pomůckami na výtvarnou a pracovní činnost.

Činnost ve školní družině:

  • zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti
  • nabízí zajímavé využití volného času v době před vyučováním a odpoledne po vyučování, neplní jen funkci sociální
  • v odpoledním zaměstnání je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrné k věku dětí a jejich schopnostem
  • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu dětí venku a v přírodě
  • dále využíváme odborné učebny školy (IT učebna, HUDEBNA a KUCHYŇKA), sportovní areál a tělocvičny školy
  • pro děti připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné, zábavné a vědomostní soutěže, nezapomínáme na procvičování učiva formou didaktických her
  • tradičně pořádáme celoroční družinovou soutěž

Nabízíme provoz školní družiny v době volných dnů a o podzimních/jarních prázdninách.

Co mám mít do školní družiny:

  1. Do ŠD si děti donesou převlečení na vycházky (možno i do herny) a na školní hřiště. Převlečení prosíme obměňovat dle ročního období.
  2. Přezuvky pokud možno s pevnou patou.

Upozornění:

Hračky z domova si děti nosí na vlastní odpovědnost a není dovoleno hračky ve školní družině měnit s ostatními dětmi. Předejdeme tím mnohým nedorozuměním mezi dětmi a rodiči.

Děkujeme za pochopení.