Stravování_-_nová_aplikace

Od 1.9. 2018 využívá školní jídelna pro přihlašování a odhlašování

Email: jidelna.lochovice@skolalochovice.cz

Stánky: skolalochovice.cz / skolni – jídelna

Telefon šj: 313 101 034

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Lochovice sídlí na adrese Lochovice 333.

Každý pracovní den vytváří zázemí nejen pro děti z mateřské školy a základní školy, stravují se zde i senioři a zaměstnanci různých subjektů v Lochovicích.
jidelnajidelna1 Pro pohodlí stávníků se modernizovala školní jídelna. Děkujeme Obecnimu úřadu Lochovice za příspěvek pro zakoupení nových židlí a stolů. V letních prázdninových měsících za podpory obecního úřadu a dozoru pana Křivánka byl zhotovený, velmi praktický, pult k výdejnímu okýnku. Děkujeme.  

Úryvky z vnitřního řádu ŠJ

V době konání školních akcí (výlety, divadlo...) obědy odhlašuje vedoucí akce 2 dny předem. Při onemocnění dítěte odhlašuje a přihlašuje obědy rodič (zákonný zástupce) osobně, telefonicky ve školní jídelně u vedoucí stravování (popř. u kuchařky ŠJ) na telefonním čísle: 313 101 034.   Nyní nově i je možnost přihlásit i odhlásit strávníka e-mailem: jidelna.lochovice@skolalochovice.czdo 6,30 hod. - denně. První den nemoci dítěte je možno si oběd odnést v jídlonosiči.   Obědy v době nemoci budou odhlášeny až od následujícího dne. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

Výše úhrady

věková skupina 3 - 6 let - dopolední svačina 9,- Kč - odpolední svačina 9,- Kč - oběd 20,- Kč

*dítě v MŠ, kterému bude během školního roku 7 let, oběd 23,- Kč

věková skupina 7 - 10 let - oběd 23,- Kč

věková skupina 11 - 14 let - oběd 25,- Kč

věková skupina 15 a více let - oběd 28,- Kč

cizí strávníci a důchodci - oběd 65,- Kč