Zdravé stravování

Od 1.1.2017 by měly  školní jídelny  nově   informovat strávníky o množství vydávaných pokrmů.  K dnešnímu dni nebyl vydán příslušným ministerstvem žádný prováděcí předpis.

Zatím tedy není jasné, jakým způsobem mají  strávníci příslušné informace obdržet. Není definována žádná forma sdělení (papírová, elektronická, apod.). Není jasné, zda mají být uvedené informace přiložené ke každému vydávanému pokrmu nebo zda stačí jeden obecný formulář pro všechna vydávaná jídla atd.  Zákon ale platí a je potřeba nějak zajistit splnění povinností vyplývajících z tohoto zákona.

Alergeny