Akce ZŠ

PROSINEC

Během celého měsíce Příprava školy v přírodě - 4. a 5. ročník Výuka bruslení - 4. a 5. ročník Příprava LVVZ Školní družina Příprava a organizace vánoční besídky, advent Výroba přání, dárečků
3.12.2019 Mimořádné schůzky R. Hlaváčová, 15:00-16:30
5.12.2019 Mikulášská nadílka
10.12.2019 Vánoční besídka - od 16:00,v areálu školy
12.12.2019 Dopravní výchova - 4. ročník Náprstkovo muzeum Praha - zájezd 6.ročníku Divadelní představení - muzikál - 8. ročník
 16.12.2019 Hornický domek Příbram - 1.a 2. ročník
 17.12.2019  Akce EVVO - "Včely" - pro žáky 2. stupně
 19.12.2019  Beseda s Policií ČR - téma Kyberšikana - 8. a 9. ročník
 20.12.2019  Vánoční tradice a oslavy - třídnické hodiny