Akce ZŠ

ŘÍJEN

Během celého měsíce Příprava školy v přírodě - 4. a 5. ročník Příprava LVVZ Školní družina příprava a organizace vánoční besídky
2.10.2019 Kulturní představení v anglickém jazyce v Berouně - žáci 7. -9. ročníku
 3.10.2019 Den techniky - Tlustice - volba povolání, žáci 9. ročníku
 7.10.2019 Kurz bruslení - žáci 4. a 5. ročníku
17.10.2019 Target sprint - soutěž 6. -9. ročník
 21.10.-25.10.2019 Sběr papíru
 29.10. - 1.11.2019 Podzimní prázdniny, volné dny