Akce ZŠ

ZÁŘÍ

Během celého měsíce Zjištění zájmu o plaveckou výuku Zjištění zájmu o školu v přírodě Nabídka doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem
1.9. Slavnostní zahájení školního roku Testování žáků 2.-9.ročníku Inkluze - seminář pro ped. sbor Školská rada
2.9. Projektový den prevence - "Poznej emoce" Testování žáků 1. ročníku Třídnické práce, 1.st.končí vyučování v 11:35, 2.stupeň končí ve 12:30
3.9. 1.a 2. vyučovací hodina - třídnické práce - učebnice, seznámení se školním řádem od 3.vyučovací hodiny výuka dle rozvrhu
6.9. Testování žáků 1. - 9. ročníku
7.9. Schůzky s rodiči žáků vybraných ročníků: 1.,3.,5.,6. - od 16:00 h., 2.tř. - 15:30
17.9. Ustanovení žákovské rady
24.9. Beseda " Winton" - 8. a 9. ročník
27.9. Volný den - ředitelské volno
28.9. Státní svátek