Akce ZŠ

Říjen

Během celého měsíce Zjištění zájmu o lyžařský výcvik - žáci 2.stupně Příprava školy v přírodě
 4.10.2018 Zážitkový den techniky - SOU Tlustice - žáci 9.ročníku, volba povolání
9.10.2018 Zahájení kurzu bruslení - 1. - 3. ročník
10.10.2018 Kulturní představení v anglickém jazyce - Beroun, 4.- 5.ročník
29.10. - 30.10.2018 Podzimní prázdniny
 každou středu odpoledne  Čtenářský klub pro žáky 2. a 3. třídy
 po celý školní rok  Předškolák v MŠ
 3.ročník, 11.10  Beseda - OÚ Lochovice - volby
 15.10.,3.ročník  Knihovna Lochovice - beseda
24.10. Přespolní běh - vybraní žáci 6.-9.ročníku
23.10. Florbal - žáci 4.+ 5. ročníku
26.10.  Halloween na 1. stupni