Akce ZŠ

ČERVEN

Během celého měsíce Škola v přírodě Školní výlety Školní družina Výlet do solné jeskyně Sportovní hry, turistika
3.6.2019 Školní družina - solná jeskyně
 4.6.2019 Konzultační hodiny pro rodiče 14:30 - 16:30
 5.6.2019 Světová náboženství - preventivní program pro žáky 9. ročníku Školní družina - solná jeskyně
6.6 2019 Sportovní závody - TARGET SPRINT - vybraní žáci 2. stupně, Praha
10.6.2019 Přehrávky ZUŠ
13.6. 2019 Vstoupení dramatického kroužku
 14.6 - 16.6. 2019  Třídní zotavovací akce 3.ročníku - ORLÍK
 18.6.2019 Pedagogická rada
 27.6.2019 Knihovna Lochovice - 1. ročník Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na zámku v Lochovicích
 28.6.2019  Slavnostní zakončení školního roku, rozdávání vysvědčení