Akce ZŠ

Prosinec

Během celého měsíce Výuka bruslení - 1.-3. ročník Příprava LVVZ, ŠVP
2.12.2018 Rozsvícení vánočního stromku v Lochovicích
3.12.2018 Kulturní představení – Česká mše vánoční Praha – 6. – 9. ročník
5.12.2018 Mikulášská nadílka
10.12.2018 Beseda s cestovatelem – 1. – 9. ročník
11.12.2018   Akce ŽR – bazar hraček Vánoční setkání s rodiči ve škole - 3. ročník
13.12.2018  Chemická  Olympiáda – Praha
 14.12.2018  Hořovický zámek - adventní prohlídka, 5.ročník
17.12.2018 Vánoční besídka žáků ZUŠ Zory Tauberové Vánoční vystoupení dramatického kroužku
19.12.2018  Vánoční setkání s rodiči ve škole - 2. ročník
20.12.2018  Vánoční třídní školní akce: 1.– 2. ročník – Karlštejn 3. – 4. ročník – Vánoce v Praze 9. ročník – Výstava – 100 let republiky
21.12.2018  Třídnické hodiny – vánoční besídky Vánoční zpívání pro žáky 1. stupně