Školní asistent

"Z pohádky do pohádky"                                Vychutnáváme si sladkou odměnu 🙂

  Školní asistent
 • Působí na naší škole od 1. 9. 2017, zpočátku v rámci projektu šablony I. nyní díky projektu Šablony II.
 • Poskytuje základní nepedagogickou podporu při přípravě na vyučování.
 • Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou.
 • Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.
 • Podporuje žáky při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělání.
 • Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování, podle potřeb pedagoga.
 • Podílí se na přípravě materiálů a pomůcek k edukační činnosti pedagogů a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních potřeb.
 • Spolupracuje s řídícími a ostatními pedagogy. Doprovází žáky při přesunech po škole.
 • Dbá, aby jeho jednání a vystupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy.
Anotace volnočasových činností a prevence školní neúspěšnosti
 • Čtenářský kroužek

 • Prevence školní neúspěšnosti
 • V současnosti nabízíme e-mailovou komunikaci s rodiči, která bude zahrnovat rady pro podporu SVP a typy na zdroje k výuce.
 • Ivana Špuláková: Opakujeme češtinu ve 3.-5- ročníku
 • Poradím si  s češtinou 4
 • Mgr. Zita Janáčková: Vyjmenovaná slova hrou

 • Z pohádky do pohádky 
Kroužek je určen pro děti od 1.-6. třídy. Hlavní náplň je rozvoj řečových schopností a slovní zásoby, paměti a vystupování na veřejnosti. Žáci se naučí vyjadřovat nejrůznější druhy emocí a charakterů. Kroužek je rovněž vhodný pro žáky, kteří mají problém s trémou a stydí se. Tento kroužek jim umožní odbourat trému a prohloubí sociální komunikaci. V rámci kroužku také bude probíhat tvorba kulis a kostýmů.