Školní asistent

  Školní asistent
  • Působí na naší škole od 1. 9. 2017, zpočátku v rámci projektu šablony I. nyní díky projektu Šablony II.
  • Poskytuje základní nepedagogickou podporu při přípravě na vyučování.
  • Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou.
  • Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.
  • Podporuje žáky při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělání.
  • Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování, podle potřeb pedagoga.
  • Podílí se na přípravě materiálů a pomůcek k edukační činnosti pedagogů a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních potřeb.
  • Spolupracuje s řídícími a ostatními pedagogy. Doprovází žáky při přesunech po škole.
  • Dbá, aby jeho jednání a vystupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy.
Ve školním roce 2020/2021 nabízí ZŠ Lochovice, z důvodu mimořádného uzavření škol v loňském roce, doučování z českého jazyka a matematiky. Chtěli bychom tak vytvořit systém podpory pro žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční (dálkové) vzdělávání.

  Čtenářský kroužek

  Prevence školní neúspěšnosti

  Z pohádky do pohádky