Z pohádky do pohádky

Kroužek je určen pro děti od 1.-6. třídy. Hlavní náplň je rozvoj řečových schopností a slovní zásoby, paměti a vystupování na veřejnosti. Žáci se naučí vyjadřovat nejrůznější druhy emocí a charakterů. Kroužek je rovněž vhodný pro žáky, kteří mají problém s trémou a stydí se. Tento kroužek jim umožní odbourat trému a prohloubí sociální komunikaci. Žáci pravidelně nacvičují tématická představení, se kterým vystupují před svými spolužáky, ale také např. před dětmi z Mateřské školy a to před Vánoci a na konci školního roku. V rámci kroužku také probíhá tvorba kulis a kostýmů.
Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje kroužek 11 dětí z 1. až 4. třídy. V prosinci 2019 se v areálu školy konalo Vánoční setkání, kde své dovednosti představili spolu se žáky navštěvujícími Školní družinu a dramatický kroužek 2. stupně. Žáci kroužku Z pohádky do pohádky si připravili hru Zatoulaná vánoční přání a zatančili na píseň Ivety Bartošové Tři oříšky pro Popelku.
Moc Vás všechny zdravím:-) Za dva týdny bychom se měli (alespoň s některými z vás) vidět. Řekneme si vše potřebné. Do té doby se mějte krásně, užívejte si pěkného počasí, pročítejte, zpívejte a můžete zapřemýšlet nad tím, co budeme zkoušet v příštím školním roce 😉 Mějte se krásně!!!! Brzy na viděnou! A.