Projekt 2017 – 2019

Z pohádky do pohádky

Školní asistent
  • Působí na naší škole od 1. 9. 2017.
  • Poskytuje základní nepedagogickou podporu při přípravě na vyučování.
  • Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou.
  • Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.
  • Poskytuje např. organizační činnost při zajištění školního stravování pro žáky, podporuje žáky při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělání.
  • Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování, podle potřeb pedagoga.
  • Podílí se na přípravě materiálů a pomůcek k edukační činnosti pedagogů a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních potřeb.
  • Spolupracuje s řídícím a ostatními pedagogy. Doprovází žáky při přesunech po škole.
  • Dbá,aby jeho jednání a vystupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy.
Anotace na kroužek "Z pohádky do pohádky" 
  • Kroužek je určen pro děti od 1.-4. třídy. Hlavní náplň je rozvoj řečových schopností a slovní zásoby, paměti a vystupování na veřejnosti. Žáci se naučí vyjadřovat nejrůznější druhy emocí a charakterů. Kroužek je rovněž vhodný pro žáky, kteří mají problém s trémou a stydí se. Tento kroužek jim umožní odbourat trému a prohloubí sociální komunikaci. V rámci kroužku také bude probíhat tvorba kulis a kostýmů.