Projekt 2017 – 2019,2019 – 2021

Z pohádky do pohádky

Školní asistent
 • Působí na naší škole od 1. 9. 2017.
 • Poskytuje základní nepedagogickou podporu při přípravě na vyučování.
 • Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou.
 • Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.
 • Poskytuje např. organizační činnost při zajištění školního stravování pro žáky, podporuje žáky při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělání.
 • Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování, podle potřeb pedagoga.
 • Podílí se na přípravě materiálů a pomůcek k edukační činnosti pedagogů a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních potřeb.
 • Spolupracuje s řídícím a ostatními pedagogy. Doprovází žáky při přesunech po škole.
 • Dbá,aby jeho jednání a vystupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy.
Anotace na kroužek "Z pohádky do pohádky" 
 • Kroužek je určen pro děti od 1.-4. třídy. Hlavní náplň je rozvoj řečových schopností a slovní zásoby, paměti a vystupování na veřejnosti. Žáci se naučí vyjadřovat nejrůznější druhy emocí a charakterů. Kroužek je rovněž vhodný pro žáky, kteří mají problém s trémou a stydí se. Tento kroužek jim umožní odbourat trému a prohloubí sociální komunikaci. V rámci kroužku také bude probíhat tvorba kulis a kostýmů
 • Aktivity školních asistentů ve školním roce 2019/2020
 • KROUŽEK VEDOUCÍ KROUŽKU DEN, ČAS
  „Z pohádky do pohádky“ Adéla Tůmová Pondělí + středa (13.45-14.55 hod.)
  „Čtenářský kroužek“ Adéla Tůmová Úterý (13.45-14.55 hod.)
  Doučování (2. a 3. třída) Pavla Vaňatová Pondělí (13.30-14.45 hod.)
  Doučování (4. a 5. třída) Pavla Vaňatová Středa (13.30-14.45 hod.)