Projekty školy

Projekty dotované MŠMT

01. EU OOV - Šablony 002 / Zaměření projektu: Podpora výchovně vzdělávací práce

02. Pomáháme školám k úspěchu / Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. www.kellnerfoundation.cz

03. Předškolák aneb Se Čtyřlístkem do školy / Zaměření projektu: Podpora předškoláků před vstupem do školy

04. Rodiče vítáni / Zaměření projektu: Vzájemná přínosná komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

05. Tandem - Němčina nekouše / Zaměření projektu: Podpora výuky žáků v německém jazyce

06. Recyklohraní / Zaměření projektu: Ochrana životního prostředí

07. TAK-TIK / Zaměření projektu: Rozvoj logického a matematického myšlení žáků

08. Než zazvoní / Zaměření projektu: Volba povolání žáků 9.ročníku

09. Zdravé zuby / Zaměření projektu: Prevence zubní hygieny

10. Školní mléko / Zaměření projektu: Podpora zdravého životního stylu - mléčné výrobky

11. Ovoce do škol / Zaměření projektu: Podpora zdravého životního stylu - správné stravovací návyky

12. Školní, okresní kolo rec. soutěže / Zaměření projektu: Podpora čtenářské gramotnosti zaměřena na umělecký přednes

13. Bezbariérový přístup do školy a modernizace učebny přírodních věd je spolufinancován evropskou unií. / Zaměření projektu: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Certifikáty, projekty a partneři školy

Pomáháme školám k úspěchu