Péče o žáky s SVP

Péče o žáky s SVP na 1. stupni

Pedagogickou intervenci pro žáky SVP zajištují:
  1.  paní učitelka Mgr. I. Laštovičková vždy v pondělí 6.vyučovací hodinu tzn. od 12:40 - 13.25 ( pro žáky 3.r)
  2. paní učitelka Mgr. E. Veličová vždy ve čtvrtek od 7:15 -7:55 ( pro žáky 5.r.)
  3. paní učitelka Ing.Š. Lajtnerová vždy ve čtvrtek od 7:15 - 7:55 (pro žáky 4.r)

Péče o žáky s SVP na 2. stupni

Pedagogickou intervenci pro žáky SVP: 1.  z ČJ zajištuje paní učitelka Mgr. Šárka Vašíková a to v pondělí od 14:00 - 14:55, čtvrtek ráno, případně v úterý od 14:00 - 14:55.

2. z M -  zajištuje paní učitelka Ing. Jana Karásková a to v úterý od 14:00 - 14:55.

Tato podpůrná opatření jsou nabízena pro: 

  •  žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají doporučenou pedagogickou intervenci Školským poradenským zařízením (např. PPP Hořovice)
  • žákům, kteří jsou častěji nemocní nebo mají lehčí zdravotní poruchy, jež vedou k poruchám učení, mají tzv. první stupeň podpůrných opatření

Žáci, kteří jsou zapsáni, musí svou neúčast omlouvat.