Péče o žáky s SVP

Péče o žáky s SVP na 1. stupni

Pedagogickou intervenci pro žáky SVP zajištuje paní učitelka Mgr. I. Laštovičková vždy v pondělí 6.vyučovací hodinu tzn. od 12:40 - 13.25

Péče o žáky s SVP na 2. stupni

Pedagogickou intervenci pro žáky SVP z ČJ zajištuje paní učitelka Mgr. Šárka Vašíková a to v pondělí od 14:00 - 14:55, čtvrtek ráno, případně v úterý od 14:00 - 14:55.

Je nabízena pro: 

  •  žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají doporučenou pedagogickou intervenci Školským poradenským zařízením (např. PPP Hořovice)
  • žákům, kteří jsou častěji nemocní nebo mají lehčí zdravotní poruchy, jež vedou k poruchám učení, mají tzv. první stupeň podpůrných opatření
Žáci, kteří jsou zapsáni, musí svou neúčast omlouvat.

Pedagogickou intervenci pro žáky SVP z matematiky zajištuje paní učitelka Ing. Jana Karásková a to v úterý od 14:00 - 14:55.