Péče o žáky s SVP

Péče o žáky s SVP na 1. stupni

Pedagogickou intervenci pro žáky SVP zajištuje paní učitelka Mgr. I. Laštovičková vždy v pondělí 6.vyučovací hodinu tzn. od 12:40 - 13.25

Čeština slovem a písmem - ČSP

Čeština slovem a písmem je předmět pro žáky 2. stupně, kteří potřebují častěji procvičovat český jazyk. Je nabízen: 

1) žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 2) žákům, kteří v předchozích letech splňovali kritérium 1) 3) žákům, kteří jsou častěji nemocní nebo mají lehčí zdravotní poruchy, jež vedou k poruchám učení; žák navštívil PPP, avšak v současnosti nemá žádné speciální vzdělávací potřeby. 4) žákům, kteří mají dlouhodobě problémy se zvládnutím celého učiva předmětu český jazyk nebo i s vybranými částmi v oblasti pravopisné, hláskoslovné V současnosti se tento předmět vyučuje každou středu od 14,10 do 14,55 a pátek od 7.00 do 7.45 (tzv. nultá hodina). Středa je určena především pro žáky 6. a 7. ročníku. Žáci, kteří si jej vyberou, jsou povinni se účastnit a svou neúčast omlouvat.