Školní psycholog

Jako školní psycholožka na škole působí externě Mgr. Tereza Janásová, která absolvovala studium psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se dětem s potřebou podpory v oblasti osobní, rodinné či školní. Součástí její práce je taktéž zkoumání klimatu tříd, chování žáků a poskytuje podporu pro pedagogy a třídě. Její činnost je zaměřena edukačně a preventivně. Poskytuje taktéž krizovou intervenci a poradenství. Děti / žáci mohou školní psycholožku vyhledat v případě potřeby s někým probrat své problémy týkající se vrstevnických či rodinných vztahů, osobního rozvoje, problémy s učením, se soustředěním, popřípadě pokud se dítě cítí smutně, osaměle či potřebuje pochopení a podporu. Žáci mohou využít:
  • jednorázovou krizovou intervenci, o které jsou rodiče informováni zpětně
  • individuální konzultace v průběhu vyučování po předchozí domluvě se zákonným zástupcem a vyučujícím
  • společné konzultace s rodičem
Rodiče mohou se školní psycholožkou individuálně konzultovat:
  • studijní a výchovné problémy dětí
  • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte
  • v případě zájmu možnost společného setkávání v diskuzně – edukačních skupinách s konkrétním tématem (např.: problémové chování, šikaně, prevenci sociálně patologických jevů – zneužívání drog a další)
Kontakt pro žáky i rodiče: e-mail: tereza.janasova@skolalochovice.cz