Volba povolání

Informace k přijímacím zkouškám a k vyplňování přihlášek na střední školy najdete na stránkách:

www.cermat.cz

Přihláška na SŠ

 
  • vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Obě vyhotovení žák a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení
 
  • žák odevzdá stejně vyplněné přihlášky na obě zvolené střední školy ( víceletá gymnázia)  do denní  formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2021
 
  •  „Jednotné zkoušky MŠMT z Českého jazyka a Matematiky“  se konají  a to v prvním stanoveném termínu 12. dubna 2021 ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí a ve druhém stanoveném termínu 13. dubna 2021 ve škole uvedené ve druhém pořadí