Školská rada

Školská rada ZŠ a MŠ Lochovice se sešla v úterý 15. 10. 2019 v 15.30 hod. v budově ZŠ a MŠ Lochovice.
 • Přítomni: Mgr. Iva Laštovičková, Romana Kuncová, Klára Pazderová, Mgr. Šárka Vašíková, František Šimpach
 • Omluveni: Vladimír Chot
 • Přizvána byla zástupkyně ředitele školy: Mgr. Ivana Eklová
 • Program jednání:
 1. Úvod
 2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ Lochovice za školní rok 2018/2019
 3. Diskuse
 • Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Lochovice za školní rok 2018/2019
 • Školská rada se příště sejde: v dubnu 2020 (den a hodina budou upřesněny na pozvánce).

Školská rada ZŠ a MŠ Lochovice se sešla ve středu 29. 8. 2019 v 15.30 hod. v budově ZŠ a MŠ Lochovice.
 • Přítomni:        Mgr. Iva Laštovičková, Romana Kuncová, Vladimír Chot, Klára Pazderová, Mgr. Šárka Vašíková
 • Omluveni: František Šimpach
 • Přizvána byla ředitelka školy: Mgr. Radka Hlaváčová
 • Program jednání:
 1. Úvod
 2. Projednání a schválení školního řádu pro školní rok 2019/2020
 3. Projednání ŠVP Cesta za poznáním
 4. Diskuse
 • Školská rada projednala a schválila školní řád pro školní rok 2019/2020.
 • Školská rada projednala ŠVP Cesta za poznáním, pro letošní školní rok v 7. třídě zařazeny volitelné předměty: informatika, sportovně-turistický seminář, seminář z přírodopisu. Dochází k rozdělení žáků na některé předměty vzhledem k počtu žáků nebo počtu žáků s SVP. Ve 4. a 5. ročníku bude dělena výuka AJ, žáci budou rozřazeni podle abecedy. V 6. ročníku bude dělena výuka AJ, žáci jsou rozřazeni losem. Výuka TV bude organizována takto: chlapci 6. a 7. ročníku společně, dívky 6. ročníku samostatně, dívky 7. ročníku samostatně, chlapci 8. ročníku samostatně, chlapci 9. ročníku samostatně, dívky 8. a 9. ročníku společně.
 • Školská rada se příště sejde: v říjnu (v listopadu) 2019 (den a hodina budou upřesněny na pozvánce) k projednání a schválení výroční zprávy školy za rok 2018/2019.

Školská rada ZŠ a MŠ Lochovice se sešla ve středu 5. 9. 2018 v 16.00 hod. v budově ZŠ a MŠ Lochovice.
 • Přítomni:        Mgr. Ivana Hocková, Mgr. Iva Laštovičková, Romana Kuncová, František Šimpach, Mgr. Šárka Vašíková, Ing. Václav Červenka
 • Přizvána byla ředitelka školy: Mgr. Ivana Eklová
 • Program jednání:
 1. Úvod
 2. Projednání a schválení školního řádu pro školní rok 2018/2019
 3. Volební řád školské rady
 4. Diskuse
 • Školská rada projednala a schválila školní řád pro školní rok 2018/2019.
 • Školská rada předá „Volební řád školské rady“ k projednání a schválení
 • Školská rada doporučila škole: připravila dotazník pro rodiče, zda akceptují zavedení elektronické žákovské knížky
 • V rámci diskuze členové školské rady byli také seznámeni s průběhem příprav nové sportovní haly v obci a s dalšími stavebními úpravami ve škole
Příští ŠR se sejde v listopadu 2018
Školská rada ZŠ a MŠ Lochovice se sešla ve středu 25. 4. 2018 v 15.00 hod. v budově ZŠ a MŠ Lochovice.
 • Přítomni: Mgr. Ivana Hocková, Mgr. Iva Laštovičková, Romana Kuncová, František Šimpach
 • Omluveni: Mgr. Šárka Vašíková, Ing. Václav Červenka
 • Přizvána byla ředitelka školy: Mgr. Ivana Eklová
 • Program jednání:
 1. Úvod
 2. Výsledky voleb do školské rady
 3. Volba předsedy ŠR
 4. Projednání a schválení Jednacího řádu ŠR ZŠ a MŠ Lochovice
 5. projednání inspekční zprávy ČŠI
 6. Diskuse
 • Školská rada se seznámila: s výsledky voleb do ŠR (publikovány na webových stránkách školy) a se závěry inspekční zprávy ČŠI (publikována na webových stránkách ČŠI)
 • Školská rada zvolila novou předsedkyni: paní Romanu Kuncovou
 • Školská rada projednala a schválila: Jednací řád ŠR ZŠ a MŠ Lochovice a předala jej ke schválení zřizovateli školy
 • Školská rada doporučila: modernizaci školní kuchyňky
 • Školská rada zhodnotila:  nový systém organizace třídních schůzek
 • Příští ŠR se sejde 5. 9. 2018 v 16.00 hod.

Výsledky voleb do školské rady 17. 4. 2018
 • Volby rodičů do školské rady se konaly během společného setkání s rodiči 17. 4. 2018 od 14,3o hod.
 • Někteří zákonní zástupci využili svého práva nevolit.
 • Všem kandidátům děkujeme za ochotu a spolupráci.
 • Celkem bylo odevzdáno 76 hlasovacích lístků.
 • Děkujeme voličům za odevzdané hlasy, a velmi děkujeme za pečlivé a svědomité vyhodnocení hlasovacích lístků paní Ireně Kubrychtové.
 • Novými členy naší školské rady byli jako zástupci rodičů zvoleni Romana Kuncová a František Šimpach.
 • Počty získaných hlasů:
  Jméno kandidáta počet hlasů
  Romana Kuncová 50
  Michaela Perníková 36
  František Šimpach 45

Vážení rodiče, v úterý 17. 4. 2018 od 15,00 do 16,00 se při společném setkání rodičů v budově ZŠ a MŠ Lochovice uskuteční doplňovací volby členů školské rady z řad zástupců rodičů. Kandidují:
 • Romana Kuncová (Lochovice)
 • Michaela Perníková (Lochovice)
 • František Šimpach (Lhotka)
Děkujeme za spolupráci a účast ve volbách. Mgr. Iva Laštovičková, Mgr. Šárka Vašíková (za přípravný výbor voleb do ŠR)
Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lochovice
Školská rada ZŠ a MŠ Lochovice se sešla v pondělí 27. 11. 2017 v 16.00 hod. v budově ZŠ a MŠ Lochovice.
 • Přítomny: Mgr. Ivana Hocková, Iva Kořínková, Romana Kuncová, Mgr. Iva Laštovičková
 • Omluveni: Mgr. Šárka Vašíková, Ing. Václav Červenka
 • Přizvána byla ředitelka školy: Mgr. Ivana Eklová
 • Program jednání:
 1. Úvod
 2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ Lochovice za školní rok 2016/2017
 3. Příprava voleb nového člena ŠR z řad rodičů.
 4. Diskuse
 • Školská rada projednala a schválila: Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Lochovice za rok 2016/2017
 • Příští ŠR se sejde v dubnu 2018

Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lochovice
Školská rada ZŠ a MŠ Lochovice se sešla v pátek 1. 9. 2017 v 16.00 hod. v budově ZŠ a MŠ Lochovice.
 • Přítomny: Iva Kořínková, Romana Kuncová, Mgr. Iva Laštovičová, Mgr. Šárka Vašíková
 • Přizvána byla ředitelka školy:  Mgr. Ivana Eklová
 • Program jednání:
 1. Projednání ŠVP ZV Cesta za poznáním verze 2
 2. Projednání a schválení Školního řádu pro školní rok 2017/2018
 • Školská rada projednala: ŠVP ZV Cesta za poznáním verze 2, Školní řád pro školní rok 2017/2018
 • Školská rada schválila: Školní řád pro školní rok 2017/2018
 • Příští ŠR se sejde v říjnu 2017

Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lochovice
Školská rada ZŠ a MŠ Lochovice se sešla v úterý 2. 5. 2017 v 15.30 hod. v budově ZŠ a MŠ Lochovice.
 • Přítomni: Mgr. Ivana Hocková, Iva Kořínková, Ing. Václav Červenka, Mgr. Šárka Vašíková
 • Omluveni: Mgr. Iva Laštovičková, Romana Kuncová
 • Program jednání:
 1. Úvod, asistent pedagoga v naší ZŠ
 2. Nákup vybavení do školy a školní jídelny
 3. Lavičky v areálu ZŠ
 • Školská rada projednala: spolupráci asistenta pedagoga, žáka a učitele; nákup vybavení do školy a školní jídelny a průběh příprav výstavby nové sportovní haly v obci.
 • Příští ŠR se sejde na podzim 2017 

Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lochovice
Školská rada ZŠ a MŠ Lochovice se sešla ve čtvrtek 10. 11. 2016 v 16.00 v ředitelně ZŠ a MŠ Lochovice.
 • Přítomny: Mgr. Ivana Hocková, Iva Kořínková, Mgr. Iva Laštovičková, Romana Kuncová, Mgr. Šárka Vašíková
 • Přizvána byla: Mgr. Ivana Eklová, ředitelka ZŠ a MŠ Lochovice a Mgr. Radka Hlaváčová, nová zástupkyně ZŠ a MŠ Lochovice
 • Program jednání:
 1. Úvod, představení nové zástupkyně školy
 2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ Lochovice za školní rok 2015/2016
 3. Diskuse a připomínky
 • Školská rada se seznámila: s novou zástupkyní ZŠ a MŠ Lochovice
 • Školská rada projednala a schválila všemi hlasy přítomných: Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Lochovice za školní rok 2015/2016
 • Školská rada projednala: zhoršené chování žáků
 • Příští ŠR se sejde 18. 4. 2017 v 15.00

Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lochovice
Školská rada ZŠ a MŠ Lochovice se sešla ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 15.00 v ředitelně ZŠ a MŠ Lochovice.
 • Přítomni: Ing. Václav Červenka, Iva Kořínková, Mgr. Iva Laštovičková, Romana Kuncová, Mgr. Šárka Vašíková
 • Přizvána byla: Mgr. Ivana Eklová, ředitelka ZŠ a MŠ Lochovice
 • Program jednání:
 1. Úvod
 2. Projednání ŠVP
 3. Projednání a schválení školního řádu
 4. Diskuse a připomínky
 • Školská rada projednala: ŠVP
 • Školská rada projednala a schválila hlasy všech přítomných: školní řád pro rok 2016/2017.
 • Příští ŠR se sejde 15. 11. 2016 v 15.30 hod.

Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lochovice
Školská rada ZŠ a MŠ Lochovice se sešla ve čtvrtek 21. 4. 2016 v 15.00 v ředitelně ZŠ a MŠ Lochovice.
 • Přítomni: Ing. Václav Červenka, Mgr. Ivana Hocková, Iva Kořínková, Mgr. Iva Laštovičková, Romana Kuncová
 • Omluvena: Mgr. Šárka Vašíková (nemoc)
 • Přizvána byla: Mgr. Ivana Eklová, ředitelka ZŠ a MŠ Lochovice
 • Program jednání:
 1. Úvod
 2. Dopad inkluze na chod školy
 3. Projednání nutnosti dalších asistentů u žáků s poruchami učení
 4. Využití volného bytu pro potřeby školy
 5. Předběžný návrh rozpočtu školy na rok 2017
 6. Diskuse a připomínky
 • Školská rada projednala a vzala na vědomí: k 1. 9. bude doplněn ŠVP a aktualizován ŠŘ, škola personálně zajistí místo asistenta pedagoga, škola bude i nadále sledovat své potřeby, aby dodala podklady k dalšímu materiálnímu a technickému zajištění výuky.
 • Příští ŠR se sejde 1. 9. 2016 v 15.00 hod.

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ze dne 18. listopadu 2015
 • Přítomni: Ing. Václav Červenka, Mgr. Ivana Hocková, Iva Kořínková, Romana Kuncová, Mgr. Iva Laštovičková, Mgr. Šárka Vašíková
 • Hosté: Mgr. Ivana Eklová (ředitelka školy)
 • Program jednání:
 1. Úvod – seznámení s programem jednání
 2. Výsledky voleb do ŠR (rodiče)
 3. Volba předsedy a místopředsedy ŠR
 4. Jednací řád ŠR
 5. Volební řád ŠR
 6. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015
 7. Školní řád pro školní rok 2015/2016
 8. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 9. Školní vzdělávací program
 10. Koncepční záměry rozvoje školy pro období 2015 – 2020
 11. Rozbor hospodaření
 12. Diskuse, připomínky, podněty
 • Usnesení
 • Školská rada:
 • vzala na vědomí výsledky voleb do ŠR, novou členkou ŠR je paní Romana Kuncová.
 • zvolila novou předsedkyni paní Ivu Kořínkovou. Místopředsedkyní byla zvolena Mgr. Iva Laštovičková
 • schválila změny v jednacím řádu ŠR s účinností od 18. 11. 2015
 • schválila úpravy volebního řádu s účinností od 18. 11. 2015
 • schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015
 • schválila školní řád pro školní rok 2015/2016
 • schválila pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • schválila ŠVP
 • vzala na vědomí koncepční záměry rozvoje školy 2015 – 2020
 • projednala možnosti financování školy
 • Přílohy: Příloha 2 – Jednací řád ŠR; Příloha 3 – Volební řád ŠR

Výsledky voleb do školské rady 30. září 2015
 • Volby rodičů do školské rady se konaly před začátkem společného setkání s rodiči od 15,30 do 16,15 hod.
 • Všem kandidátům děkujeme za ochotu a spolupráci.
 • Děkujeme také voličům za odevzdané hlasy.
 • A především děkujeme za pečlivé a svědomité vyhodnocení volebních lístků paní Ivě Kořínkové a paní Karolíně Pánkové.
 • Celkem bylo odevzdáno 78 volebních lístků od rodičů ze všech devíti ročníků. Jeden hlasovací lístek byl pro neplatnost vyřazen.
 • Počty získaných hlasů:
  Jméno kandidáta počet hlasů
  Romana Kuncová 22
  Michal Jíša 17
  František Šimpach 12
  Andrea Kropáčová 10
  Martina Kolaříková 9
  Michala Perníková 7

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ze dne 4. června 2015
 • Přítomni: Václav Červenka, Ivana Hocková, Iva Kořínková, Iva Laštovičková, Šárka Vašíková
 • Hosté: Ivana Eklová, ředitelka ZŠ a MŠ Lochovice
 • Školská rada projednala a vzala na vědomí:
 1. Na podzim 2015 se uskuteční nové volby do školské rady ZŠ a MŠ Lochovice z důvodu vypršení mandátu pana Bláhy.
 2. O prázdninách proběhnou ve škole opravy spíše menšího rozměru, např. renovace školního nábytku, příprava učebny Hv na provoz družiny (kapacita družiny od nového školního roku bude navýšena na 70 dětí).
 3. Bude dokoupen nábytek, protože je předpoklad, že se navýší počet žáků školy (v první třídě je zapsáno 27 žáků).
 4. Obnova počítačů v počítačové učebně, 5 počítačů má ještě OS Windows XP.
 5. Škola se nyní účastní výzvy 56, podala žádost do EU o dotace na jazykové vzdělávání (zahraniční zájezd žáků, zahraniční školení učitelů, čtenářské díly).
 6. Skladbu jídelníčku v jídelně.
 7. Personalistiku, 2 učitelky nyní odcházejí na MD.