Třídy ZŠ

Vítáme Vaše dítě do školy. Začátek školní práce svému dítěti ulehčíte, když: 1. budete již teď na něm vyžadovat jasnou a správnou výslovnost 2. je povedete, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítané pohádky 3. budete cvičit soustředění na vykonávanou práci a nedovolíte dítěti, aby odbíhalo a zabývalo se vedlejšími věcmi 4. je navyknete na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo rozdělanou práci 5. Vám vaše dítě bude pravidelně pomáhat při domácí práci 6. je povedete k tomu, aby po hře uklidilo hračky, po obědě své nádobí, příbor 7. je naučíte pozdravit, požádat, poprosit a poděkovat 8. je povedete k tomu, aby si při hře, při procházkách všímalo živočichů, rostlin a vůbec všech změn kolem sebe 9. dítě navyknete, aby ve stejnou dobu vstávalo, jedlo a chodilo spát (10 hodin spánku) 10. zabezpečíte pro své dítě domácí koutek, kde se může připravovat na školní práci