Rozvrh hodin I. třída

  Rozvrh hodin prezenční výuky (od 17. 5. 2021)
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.00-8.45 8.55-9.40 9.55-10.40 10.50-11.35 11.45-12.30
Pondělí  ČJ  M ČJ VV AJ - 1. sk.
Úterý  ČJ  PR  TV TV Pedagogická intervence Konzultační hodiny
Středa  ČJ  M  ČJ AJ - 2. sk.
Čtvrtek  ČJ  M  ČJ  HV
Pátek  ČJ  M  ČJ  PR
On-line rozvrh hodin distanční výuky
8.00-8.20 8.30-8.50 9.00-9.20 9.30-9.50 10.00-10.20 12.30-13.15 14.00-14.45
Pondělí ČJ - 1. sk. ČJ - 2. sk. M - 1. sk. M - 2. sk. Samostatná práce
Úterý AJ - 1. sk. AJ - 2. sk. PR - 1. sk. PR - 2. sk. Samostatná práce Procvičování učiva s AP Konzultace pro žáky Konzultace pro rodiče
Středa ČJ - 1. sk. ČJ - 2. sk. M - 1. sk. M - 2. sk. Samostatná práce Pedagogická intervence
Čtvrtek ČJ - 1. sk. ČJ - 2. sk. M - 1. sk. M - 2. sk. Samostatná práce Procvičování učiva s AP
Pátek ČJ - 1. sk. ČJ - 2. sk. Třídnická hodina Samostatná práce