Učivo I.třída

                          ŘÍJEN

Český jazyk- Hlásky a písmena abecedy L,l,E,e,S,s,O,o,P,p.Poznávání psaní a osvojování písmen e,é,l,m,psaní číslic 1,2,3,4. Vyvozování prvních slabik. Matematika- porovnávání ,vztahy menší,větší,rovno. Znaménko +,-.Čtení a psaní číslic 1,2,3.Sčítání a odčítání v oboru do 3, v oboru do 4. Člověk a svět- Podzim - proměna přírody, počasí. Práce na zahradě,na poli.Zemědělské plodiny. Vycházky. Instalace krmítka. Anglický jazyk -Slovní zásoba z tematického celku - School.Pokyny a instrukce v AJ.Ang.písně a říkadla. Jednoduchý rozhovor.