Učivo I.třída

                     ÚNOR

Český jazyk - proběhne diagnostická prověrka čtení - zkoumá úroveň čtení u žáka,nově - písmena a hlásky abecedy Š,š, R,r. Slova s dvojhláskou au,ou.Psaní číslice 9. Trénování básní na školní kolo recitační soutěže- vybraní žáci.

Matematika - Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8- opakování, procvičování. Číslo 9, nácvik psaní č.9.Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9. Slovní úlohy.

Člověk a svět Hodiny , čas.Rodina. Práce, volný čas.Dopravní prostředky, cestování. Člověk a jeho zdraví.

Anglický jazyk tematický celek - Ovoce. Sloveso mít, dát.