Učivo I.třída

                          Prosinec

Český jazyk- Hlásky a písmena abecedy j,J,y,Y,n,N. Práce se Slabikářem.Čtení prvních slov.

Matematika-Sčítání a odčítání v oboru do 6. Číslo 6. Nácvik psaní této číslice.Slovní úlohy a jejich řešení. Záměna sčítanců.

Člověk a svět - Zima,proměna přírody v zimě. Advent, vánoční zvyky a tradiceVycházka.

Anglický jazyk - The Christmas- tematický celek. Poslech s porozuměním. Vánoce ve světě.