Učivo I.třída

                          Leden

Prosím o pravidelnou kontrolu  a podpisy DÚ, ŽK  a červeného notýsku. Děkuji

Český jazyk-Hlásky a písmena abecedy V,v,Z,z,D,d,K,k. Čtení slabik a snadných slov, krátkých vět,hlasité čtení.

Čtení slov s předložkou. Psaní krátkých slov,opis, přepis , diktát, autodiktát. Básně pro děti, pohádka, vyprávění zážitků.

Matematika- Sčítání a odčítání v oboru čísel do 6 - opakování.Slovní úlohy.

Číslo 7. Psaní číslice 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7.

Číslo 8. Psaní číslice 8 . Sčítání a odčítání v oboru do 8.

Člověk a svět - Nový rok. Dny v týdnu, kalendář, měsíce, rok, roční období,dny volny, pracovní dny,datum.

Hodiny, měření času, základní orientace v čase. Pojmy - teď, před, po, včera, zítra....

Anglický jazyk - Family- slovní zásoba z tematického celku rodina . Sloveso - mám / nemám rád.