2. ročník

Školní rok 2017/2018

2.třída

Třídní učitelka Mgr. Michaela Zettlitzerová

14 chlapců, 9 dívek