2. ročník

Vítám všechny na stránkách 2. třídy a přeji všem spokojený školní rok 2018/2019

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava  Schönová + 23 dětí (12 hochů a 11 dívek)