Rozvrh hodin II. třída

 
1. 2.  3. 4. 5.
8.00-8.45  8.55-9.40 9.55-10.40 10.50-11.35 11.45-12.30
Pondělí  ČS  ČJ  M  VV  PČ
Úterý  ČJ  M  ČJ  TV  TV
Středa  ČJ  M  AJ  ČJ
Čtvrtek  ČJ  M  ČJ  HV
Pátek  AJ  ČJ  ČS  ČJ

Rozvrh hodin po dobu plaveckého kurzu od 3. 2. 2020

1. 2. 3. 4. 5.
8.00-8.45 8.55-9.40 9.55-10.40 10.50-11.35 11.45-12.30
Pondělí ČS  ČJ  M  VV  ČJ
Úterý  ČJ  M  ČJ  HV
Středa  ČJ  M  AJ  ČJ
Čtvrtek  M  ČJ  TV-plavání  TV-plavání
Pátek  AJ  ČJ  ČS  ČJ
Ve čtvrtek návrat z plavání až po 12. hodině.