Učivo II. třída

 

ROZVRH HODIN

 8,00 - 8,45 8,55 - 9,40 9,55 - 10,40 10,50 - 11,35 11,45 - 12,30
 pondělí ČJ M TV  ČJ(čtení) VV
 úterý  ČJ  M  AJ  ČJ(čtení)  PČ
 středa  ČJ  TV  AJ  ČS
 čtvrtek  ČJ  M  ČS  ČJ(čtení)
 pátek  ČJ  M  ČJ(čtení)  HV

To zvládneme!

ÚNOR

Český jazyk

Věta

Slabika, hláska, písmeno, slovo - slabikotvorné r,l

souhlásky - tvrdé, měkké

Čtení - pondělí, úterý, čtvrtek, pátek - čítanka. Děti budou dostávat úkoly ze čtení. Po přečtení prosím dbejte na podpis přečteného textu.

Od října se věnujeme mimočítankové četbě, čteme knihu Honzíkova cesta. POZOR! Od března začneme číst knihu Děti Z Bullerbynu - určitě ji máte již připravenou.

Podporujte děti v četbě knížek 🙂 

Děti budou o svých knížkách povídat formou referátu - na základě pracovního listu budou o své knížce vyprávět - kdo je autorem, proč si knihu vybraly, stručný obsah

Matematika

Číselná řada 0 - 100 -   sčítání a odčítání desítek, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu, s přechodem

Geometrie  -----

Člověk a svět - člověk - části lidského těla, nemoc a úraz, hygiena, správné stravování

                                                                                               Anglický jazyk

slovní zásoba  - Welcome to my party

Dbejte prosím na připravenost do školy.

Podepisujte dětem domácí úkoly - pravidelné: pondělí a středa - český jazyk, úterý a čtvrtek - matematika,

občasné - menší: člověk  a svět, anglický jazyk

Děti budou motivovány pochvalami za aktivitu, připravenost i chování.

Prosím sledujte a podepisujte žákovskou knížku. Nepřehlédněte jiná sdělení, pochvaly i napomenutí, termíny třídních schůzek a konzultačních hodin. Nezapomínejte omlouvat písemně dítě v ŽK. Nepřítomnost dětí musí být omluvena v ŽK. Prosím o důslednost!