Učivo II. třída

  • Český jazyk - Psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Psaní písmen a číslic. Čtení knížky s příběhem. Pohádky.
  • Matematika - Čísla 0 až 100 - počítání po jedné, po desítkách. Sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy. Zaokrouhlování na desítky. Měření, měření úseček. Porovnávání úseček. Souměrnost.
  • Anglický jazyk - My hobby.
  • Člověk a svět - Čas, rok, roční období, měsíce, dny v týdnu, kalendář. Hodiny. Minulost, současnost, budoucnost.
  • Hudební výchova - písničky - Kočka leze dírou. Kočka leze dolů. Kluci kočičí. Okolo Frýdku. Masožravá kytka a cvrček. Hej, meduli. Narozeninová. Mravenčí ukolébavka. Svátek zvířat. Co to zvoní, co to cinká? Pod naším okýnkem. Hlava, ramena. Muzikant. Vánoční písně a koledy. Sněhulák. Maličká su. Rybička maličká. Kalamajka.
  • Procvičování učiva - www.onlinecviceni.cz; www.pripravy.estranky.cz; www.skolasnadhledem.cz; https://skolakov.eu/