Učivo II. třída

 

ROZVRH HODIN

 8,00 - 8,45 8,55 - 9,40 9,55 - 10,40 10,50 - 11,35 11,45 - 12,30
 pondělí ČJ M TV  ČJ(čtení) VV
 úterý  ČJ  M  AJ  ČJ(čtení)  PČ
 středa  ČJ  TV  AJ  ČS
 čtvrtek  ČJ  M  ČS  ČJ(čtení)
 pátek  ČJ  M  ČJ(čtení)  HV

To zvládneme!

PROSINEC

Český jazyk

Věta

Význam slova - slova souznačná, protikladná

Čtení - pondělí, úterý, čtvrtek, pátek - čítanka. Děti budou dostávat úkoly ze čtení. Po přečtení prosím dbejte na podpis přečteného textu.

Od října se věnujeme mimočítankové četbě, čteme knihu Honzíkova cesta, a později knihu Děti z Bullerbynu.

Podporujte děti v četbě knížek 🙂 

Děti si také vyzkouší v tomto ročníku o svých knihách vyprávět a vypracovat o nich krátký referát. VE 2. POLOLETÍ.

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10 - pomocí rozkladu TRÉNUJTE !!!

Číselná řada 0 - 100 - počítání po desítkách, porovnávání, počítání po jedné do 100, sčítání a odčítání desítek

Geometrie -

Člověk a svět - Povolání

                                                             Zima - Vánoce, živočichové

Anglický jazyk

slovní zásoba  - Christmas

Dbejte prosím na připravenost do školy.

Podepisujte dětem domácí úkoly - pravidelné: pondělí a středa - český jazyk, úterý a čtvrtek - matematika,

občasné - menší: člověk  a svět, anglický jazyk

Děti budou motivovány pochvalami za aktivitu, připravenost i chování.

Prosím sledujte a podepisujte žákovskou knížku. Nepřehlédněte jiná sdělení, pochvaly i napomenutí, termíny třídních schůzek a konzultačních hodin. Nezapomínejte omlouvat písemně dítě v ŽK. Nepřítomnost dětí musí být omluvena v ŽK. Prosím o důslednost!