Učivo II. třída

 

ROZVRH HODIN

 8,00 - 8,45 8,55 - 9,40 9,55 - 10,40 10,50 - 11,35 11,45 - 12,30
 pondělí ČJ M TV  ČJ(čtení) VV
 úterý  ČJ  M  AJ  ČJ(čtení)  PČ
 středa  ČJ  TV  AJ  ČS
 čtvrtek  ČJ  M  ČS  ČJ(čtení)
 pátek  ČJ  M  ČJ(čtení)  HV

To zvládneme!

ŘÍJEN

Český jazyk

Abeceda a písmo.

Věta - pořádek vět, druhy vět podle postoje mluvčího

Čtení - pondělí, úterý, čtvrtek, pátek - čítanka. Děti budou dostávat úkoly ze čtení. Po přečtení prosím dbejte na podpis přečteného textu.

Od října se budeme věnovat také mimočítankové četbě. Je nutné, aby vaše dítě mělo knihu Honzíkova cesta, a později knihu Děti z Bullerbynu.

PŘIPOMÍNKA: Od 1. října čteme knihu Honzíkova cesta

Podporujte děti v četbě knížek 🙂 

Děti si také vyzkouší v tomto ročníku o svých knihách vyprávět a vypracovat o nich krátký referát.

Matematika

Opakování učiva 1. ročníku -  slovní úlohy,

přičítání k číslu 10, sčítání a odčítání ve druhé desítce bez přechodu přes základ, sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10

Geometrie - bod, čáry

Člověk a svět

Bezpečná cesta do školy - dopravní značky, semafor, dopravní prostředky, činnost chodce, tísňová linka.

Podzim - proměny přírody na podzim, ovoce a zelenina, les - stromy jehličnaté a listnaté

Anglický jazyk

Hello,  animals! pozdravy, představování, zvířata, zápor

slovní zásoba - škola, pomůcky

Dbejte prosím na připravenost do školy.

Podepisujte dětem domácí úkoly - pravidelné: pondělí a středa - český jazyk, úterý a čtvrtek - matematika,

občasné - menší: člověk  a svět, anglický jazyk

Děti budou motivovány pochvalami za aktivitu, připravenost i chování.

Prosím sledujte a podepisujte žákovskou knížku. Nepřehlédněte jiná sdělení, pochvaly i napomenutí, termíny třídních schůzek a konzultačních hodin. Nezapomínejte omlouvat písemně dítě v ŽK. Nepřítomnost dětí musí být omluvena v ŽK. Prosím o důslednost!