Učivo II. třída

   

Červen

Procvičování, upevňování, shrnutí učiva 🙂

ČJ- jména vlastní, obecná

M- násobení a dělení v oboru malé násobilky

AJ-My holidays

PR - louka, rybník, les, prázdniny