Učivo II. třída

                                             ROZVRH HODIN
   8,00 - 8,45 8,55 - 9,40 9,55 - 10,40 10,50 - 11,35 11,45 - 12,30
 pondělí ČJ M TV  ČJ(čtení) VV
 úterý  ČJ  M  AJ  ČJ(čtení)  PČ
 středa  ČJ  TV  AJ  ČS  
 čtvrtek  ČJ  M  ČS  ČJ(čtení)  
 pátek  ČJ  M  ČJ(čtení)  HV  

To zvládneme!

DUBEN

Český jazyk

souhlásky - tvrdé, měkké

- psaní y/ý , i/í - doplňování, diktáty, přepisy

  • - párové souhlásky na konci a uprostřed slova - doplňovací cvičení, diktáty
  • - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 

Čtení - pondělí, úterý, čtvrtek, pátek - čítanka. Děti budou dostávat úkoly ze čtení. Po přečtení prosím dbejte na podpis přečteného textu.

Mimočítanková četba - Děti z Bullerbynu - pondělí

Podporujte děti v četbě knížek 🙂 

V únoru jsme se začali věnovat referátům z přečtených knížek. Děti vypracují daný pracovní list, dostanou datum, kdy o knize budou vyprávět. Někteří už o knížkách povídali. Důležité je, aby si vyprávění o knížce zkusily děti doma. Aby uměly říct název, autora knihy, stručně o čem knížka je, popřípadě jaký příběh, kapitola se líbila, proč si knihu vybraly a komu by jí doporučily.

Matematika

Číselná řada 0 - 100 -   sčítání a odčítání desítek, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu, s přechodem TRÉNUJTE!!!

  • -  násobení - znázorňování,  násobky 2,3,4,5,  násobilka 2,3,4,5,  násobení 2,3,4,5
  • - násobení nulou a jedničkou

Geometrie 

Člověk a svět - jaro - proměny přírody,  hospodářská zvířata - domov, moje vlast

                                                                                               Anglický jazyk

slovní zásoba  -  My farm, Easter(Velikonoce)

Dbejte prosím na připravenost do školy.

Podepisujte dětem domácí úkoly - pravidelné: pondělí a středa - český jazyk, úterý a čtvrtek - matematika,

občasné - menší: člověk  a svět, anglický jazyk

Děti budou motivovány pochvalami za aktivitu, připravenost i chování.

Prosím sledujte a podepisujte žákovskou knížku. Nepřehlédněte jiná sdělení, pochvaly i napomenutí, termíny třídních schůzek a konzultačních hodin. Nezapomínejte omlouvat písemně dítě v ŽK. Nepřítomnost dětí musí být omluvena v ŽK. Prosím o důslednost!