Kalendář akcí

 Ohlédnutí zpět:

PROJEKT FERDA MRAVENEC

Začátkem listopadu jsme si tentokrát hráli a učili se s Ferdou Mravencem. Děti se seznámily s autorem Ondřejem Sekorou. Společně jsme četli úryvky z knížky O Ferdovi. Shlédli jsme jeden příběh, kde děti mohly poznat další postavy. Při praktických činnostech děti vytvořily úžasné postavičky Ferdy a někteří žáci i žákyně přišli převlečeni za Ferdu Mravence. Týden s Ferdou jsme si moc užili. 🙂 

Mrkněte do fotogalerie

OTESÁNEK

V týdnu od 18. do 22. listopadu  putoval celý 1. stupeň pohádkovou říší. Třeťáci se seznámili s pohádkami Karla Jaromíra Erbena, především  s pohádkou Otesánek. S touto postavou si děti zopakovaly slova souznačná a protikladná. Povídali jsme si o oblíbených jídlech, které pak vymodelovaly, ve čtvrtek děti dělaly skutečné svačinky, které byly nejen dobré, ale i veselé. Při tělocviku si vyzkoušely, jaké je to mít velké břicho při běhání. Pohádku jsme pochopitelně také četli. Děti se seznámily i s jinými pohádkami  K. J.  Erbena a vyvrcholením bylo v pátek vystoupení pro páťáky, kdy si děti zopakovaly Popletenou pohádku, která měla, myslím si, vloni u vás rodičů velký úspěch, a kde právě byla postava Otesánka v podání Pepy Prajzlera nejvýraznější. Na závěr děti shlédly pohádku od K. J. Erbena Boháč a chudák, která se jim moc líbila. Pohádkový týden byl moc fajn 🙂 

Mrkněte do fotogalerie

PROSINEC

 5.12. Možná přijde Mikuláš

19.12. výlet do Příbrami - Hornický domeček a Hornické muzeum - info viz ŽK

20.12.  třídní vánoční nadílka a  vyrábění

23.12. 2019 - 3.1. 2020 - vánoční prázdniny

Přeji vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020  hodně zdraví a štěstí.