Rozvrh hodin III. třída

 1.  2. 3. 4. 5.
8.00-8.45 8.55-9.40 9.55-10.40 10.50-11.35 11.45-12.30
 Pondělí  ČJ AJ M TV  ČJ - čtení
 Úterý  ČJ M ČS ČJ- čtení  VV
 Středa  ČJ M TV AJ ČS
 Čtvrtek  ČJ M ČS ČJ - čtení
Pátek  ČJ AJ M ČJ-čtení  HV

To zvládneme!

ZMĚNA ROZVRHU HODIN PLATNÁ OD 3.2. do 24.4.!!!!

Pondělí ČJ  AJ M ČJ - čtení
 Úterý  ČJ  M ČS ČJ - čtení VV
 Středa  ČJ M ČS AJ  ČS
 Čtvrtek  M ČJ - čtení TV - plavání TV - plavání  ČJ - čtení
 Pátek  ČJ AJ  ČJ M HV