Učivo III. třída

Prosinec

Český jazyk

  Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná

 • Čtení
 • Ze čtení budou opět dávány úkoly - prosím o důslednost a podepisování čtecích úkolů. Podporujte děti ve čtení! V pondělí bude mimočítanková četba - pokračujeme s knížkou Děti z Bullerbynu.
 • Od 2. pololetí budeme číst knížku O letadélku Káněti - tzn., že máte celé pololetí na její zakoupení. 
 • Matematika
 • násobky, násobilka, násobení a dělení 8, 9, 10, slovní úlohy
 • Geometrie - většinou ve středu
 • úsečka
 • Děti budou  letos potřebovat pravítko (30 cm), trojúhelník s ryskou, kružítko - budou včas informováni, kdy dané rýsovací pomůcky budeme potřebovat. Zatím stačí každou středu při rýsování pravítko a ořezaná tužka nebo mikrotužka - DBEJTE NA PŘIPRAVENOST - často nemají pravítko.
 • - bod, úsečka,  geometrické tvary
 • Člověk  a svět
 • Lidé kolem nás - rodina, vztahy mezi lidmi, chování k lidem 
 • Volný čas, koníčky, práce, povolání.
 • Čas - hodiny
 • Vánoce
 • Důležité: V pondělí a ve středu - úkol z matematiky, v úterý a ve čtvrtek - úkol z českého jazyka. Prosím dbejte na to, aby úkoly byly podepsané. Občas dostanou úkol i z předmětu Člověk a svět - sledujte pravidelně úkolníček.
 • Pravidelně také sledujte žákovskou knížku - jiná sdělení, známky - prosím podepisujte. 
 • V době nepřítomnosti si nezapomeňte vyzvednout úkoly - stačí jednoduchá domluva.
 • Děti budou opět motivovány pochvalami.