Učivo III. třída

Červen

ČJ  -Věta jednoduchá. Stavba věty jednoduché . Základní skladební dvojice.

Závěrečné opakování a procvičování učiva.

Dokončujeme referáty o knihách.Ve čtvrtek 6.6. píšeme závěrečný test.

M - Násobení a dělení mimo obor násobilek.Dělení se zbytkem.

Závěrečné opakování - PO 10.6.

ČS - Závěrečné opakování - Člověk PO 3.6.

AJ - Dny v týdnu.Opakování a procvičování učiva.