Učivo III. třída

Český jazyk - Slovní druhy. Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z. Podstatná jména (pád, číslo, rod; životnost podstatných jmen). Slovesa (osoba, číslo čas). Hlasité i tiché čtení každý den (čteme si knížky pro radost, zábavu a poučení).

Matematika - Pamětné násobení a dělení v oboru malé násobilky. Slovní úlohy. Písemné sčítání a odčítání. Přímka. Přímky rovnoběžbé a různoběžné, průsečík přímek. Polopřímka. Rozdělení trojúhelníků podle stran. Obvod trojúhelníku. Počítání do 1 000 po stovkách, po desítkách, po jedné. Čtení a psaní trojciferných čísel, porovnávání čísel. Sčítání a odčítání do tisíce. Písemné sčítání a odčítání do tisíce. Dělení se zbytkem.
Člověk a svět - Živá příroda (živočišstvo, rostlinstvo); Člověk
Anglický jazyk- barvy, čísla, školní potřeby, základní pokyny, zvířata, nálada a pocity, části obličeje a těla, rodina, oblečení.