Učivo III. třída

 

Vážení rodiče a mé milé děti, doufám, že tento čas, který nám nastal, velice rychle uteče a my se opět setkáme. Věřím, že úkoly, které vám vždy pošlu, zvládnete. Rodiče vám určitě pomohou. Pokud budete v úzkých, neváhejte mě kontaktovat, na mail nebo telefonicky.  Vytvořte si univerzální sešit, do kterého budete zaznamenávat hlavně matematiku. Český jazyk pište klidně do domácího sešitu. Až se vrátíte do školy, vše zkontrolujeme.  Vaše paní učitelka Schönová.

Moje milé děti, máme za sebou další týden a před námi jsou i další nekonečné dny a týdny.Určitě jste zvládly všechny úkoly. Děkuji všem rodičům, kteří začali posílat vaše úkoly i fotky, které mi udělaly OHROMNOU RADOST.  Úkoly a cvičení plňte pohodově.  Rodičům děkuji, že mi pošlou po domluvě pouze ty, které budou označeny slůvkem POŠLETE. Tak vzhůru do dalšího týdne.

Úkoly v  týdnu od 30. 3  do 3. 4.

ČJ - sýkora - sysel - sýček - U s. 70/cv. 2 - přepis, cv. 3 - Sýček - přepis

PS. s. 44/cv. 1,2,3,4

referát - vyber si jedno z vyjmenovaných slov (sýkora,sysel nebo sýček) a vytvoř na papír A4 povídání o tomto zvířeti: použij klidně věty z učebnice + vlastní věty + věty z encyklopedie, internetu(aspoň 10 vět, i více), doplň obrázky, které můžeš vystřihnout a nalepit + můžeš malovat.    Celý list dotvoř podle sebe, ať to pěkně vypadá. POŠLETE (na tuto práci máš dva týdny, až do 10.4.)

                                           syčet - sypat  - U s. 72/cv. 2 - přepis                PS s. 44/cv. 1,2,3,4

Nezapomínejte číst! Doporučuji doplnit si čtenářskou kartu.

M - sčítání, odčítání do 1000 - U 3. díl  mrkni na  sčítání s. 5/cv. 1            s. 5/cv. 4

do sešitu   s. 5/cv. 8a,b      POŠLETE

                  mrkni na odčítání s. 6/cv. 1         

                                    s. 6/cv. 4 - zbytečně složitý způsob!  360 - 7 = 300+ 60 - 7 = 353( POZOR je tam chyba)

do sešitu s. 6/cv. 9a,b    POŠLETE

dobrovolný úkol(pro rychlíky) - U 2. díl  (za razítka do loďky, rodiče nekontrolujte, neopravujte!)

s. 43/ cv. 1 (za 3 razítka), cv. 4(za 1 razítko), cv. 5(za 3 razítka), cv. 6 (za 1 razítko), cv. 7(za 2 razítka) - pokud budete dělat POŠLETE

Procvičuj písemné sčítání, odčítání do 100, zaokrouhlování, násobení, dělení.

ČS - Odpovědi na otázky z minulého týdne POŠLETE  (David a Adélka Háj. už poslali, děkuji 🙂 )

1) Proč mají rostliny zelenou barvu?

2) Co potřebují rostliny při výživě z neživé přírody?

3) Jak se nazývá výživa rostlin cizím slovem?

4) Co rostliny přijímají při dýchání a co naopak vylučují?

5) Jak reagují rostliny na změny v přírodě? Napiš jeden příklad.

6) Jak se rostliny pohybují?

7) Jak se rozmnožují kvetoucí rostliny?

8) Jak se rozmnožují nekvetoucí rostliny?

9) Co znamená, že rostliny mění svůj vzhled a velikost?

10) Pozorování - pokus - růst rostliny s.70 -  pozorování můžeš popsat

Dělení rostlin na kvetoucí a nekvetoucí - U s. 71 - přečti si - na základě přečteného urči u zadaných rostlin, zda je kvetoucí(K) nebo nekvetoucí(N). Použij zkratky v závorkách.

růže kapradí kopretina
mech pampeliška heřmánek
sedmikráska přeslička třešeň
jabloň hrušeň plavuň
sněženka šeřík slunečnice

doporučuji www.rysava.websnadno.cz - třídění rostlin - i s obrázky        PS s.52/cv.7

U s. 72 Části těla kvetoucích rostlin(jen tato kapitola nahoře) - přečíst + PS s. 53/cv. 8

DUBNOVÝ ÚKOL - na celý měsíc - utrhnout jakoukoliv kvetoucí rostlinku i s kořenem, vylisovat a popsat části jejího těla  POŠLETE na konci dubna

AJ - Kdo má možnost, využívejte aplikaci Wocabee, kde můžete opakovat slovní zásobu k oblečení a částem těla.

Dále si přečtěte komiks v učebnici na straně 41 a zkuste si ho přeložit.

Pracovní sešit strana 41 – cv. 6 – budete odpovídat podle sebe a ve cv. 7 – nakreslíte oblíbené oblečení a popíšete, jako je na obrázku vedle(příklad).

DOPORUČUJI PROCVIČOVÁNÍ NA INTERNETU - ODKAZY: 

www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

www.skolakov.eu

DOPORUČUJI - Informace o koronaviru zpracované MVČR - Ahoj, já jsem korona http://www.mvcr.cz/soubor/ahoj-ja-jsem-korona-pdf.aspx

MOJE DRAHÉ DĚTIČKY, MYSLÍM NA VÁS A MOC SE NA VÁS TĚŠÍM  😀