Učivo III. třída

Prosinec

Prosím o důkladnou kontrolu ŽK a notýsku!!!

Děti si musí doma učivo procvičovat a upevňovat!!!

Čteme si doma knihy na referáty!!!

Doplňujte průběžně pomůcky- pera,fixy na tabulky aj.

ČJ 

Vyjmenovaná slova po B

M

Násobení a dělení v oboru malé násobilky do 100 stále procvičujeme

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10

 ČS

Rodina Tradice - Vánoce

 TV

Bruslení končíme 18.12.

HV

Trénujeme na vánoční besídku