Učivo III. třída

ČJ 

psaní i,í po měkkých souhláskách

psaní y,ý po tvrdých souláskách

psaní slov s dě,tě,ně,bě,pě ,vě,mě

párové souhlásky

Společně čteme - Mach a Šebestová ve škole

M

+,- do 100 s přechodem přes zálad 10

řešíme slovní úlohy

zaokrouhlování čísel na desítky

G.-bod,úsečka a její konstrukce,kružnice,druhy čar,čtverec,obdélník

ČS

Obec

Naše vlast

TV

Bruslení