Učivo III. třída

Duben

ČJ  - Tvarosloví - slovní druhy

         Stále procvičujte vyjmenovaná slova !

        Začínáme  druhé kolo referátů o knize - děti mají přidělené datum.

M - Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel do 1000.

       Násobení násobků deseti - násobení číslem 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100.

      G.: Polopřímka. Tělesa.

ČS - Příroda na jaře. Živočichové,houby.

TV - Plavecký výcvik

AJ