Pomůcky

UČIVO NA ST, ČT, PÁ- 11.-13. března

Milí rodiče a děti, učivo zadám nové, protože situace s karanténou je  taková jaká je a nikdo neví, jak dlouho potrvá. Prosím rodiče, aby dětem pomohli, pokud by něčemu nerozuměli. Samozřejmě s dětmi učivo projedu a zopakuji, až se uvidíme.  Dětem jsem nerozdala školní sešity na Čj a Mat, tak si písemné cvičení pište do nějakého univerzálního sešítku. Na vlastivědu vypracuji i stručné výpisky, ale prosím přečtěte si zadané stránky, abyste událostem rozuměli.

Přeji hodně zdraví a sil při domácím učení pí. uč. Lajtnerová

ČJ: uč. 78- přečíst pravidla pro vzor růže, básničku+úkoly k ní, písemně: 78/2, 78/3(pouze tvary slov na řádek), 78/4

       PS  47, 48/celé

Mat: uč. 22/1, 7 (4příklady procvičit)  25/5

         PS 18/celé

Př   uč. 50-58 - budeme se tímto tématem zaobírat další týden, tak si ty stránky prohlédněte, pročtěte průběžně.

       PS Ekosystém okolí lidských obydlí 1 strana -asi str. 39 ( bohužel mám jiné vydání PS, proto píši téma).

Vl  uč. 35 - opakování Lucemburků- projít otázky (řešení: 1c, 2b, 3b, 4-hradište, rotundy, 5a, 6c, 7 Arom., Bgot., Cgot., Drom., Egot., 8a, 9 řemeslníci, kupci, obchodníci, služky, žebráci)

uč. 36- Téma:  V době husitských válek (15.stol)

Opakování: za vlády Václava IV.- šlechta omezovala královskou moc, šířil se v zemi mor (trest boží), vinili z toho církev, která nežila skromně a poctivě- vlastnila velký majetek a vybírala poplatky za křty, svatby, pohřby, prodávala odpustky.

Kněží, profesoři z univerzit- kritizovali církev, navrhovali nápravu (zabavení majetku, péče o věřící, konec odpustků) . Mezi nimi i Jan Hus (kazatel a profesor na KU) - kázal V Praze, měl podporu krále i šlechty, ale rozhněval církev a papež jeho kázání zakázal. Hus kázal jen na venkově a šířil své názory dál. Nakonec byl povolán do Kostnice (Německo)na církevní sněm, aby své názory vysvětlil. Ale i tak ho uvěznili a chtěli, aby vše odvolal. Hus odmítl své názory odvolat, a tak byl 6. července 1415 upálen na hranici (dnes státní svátek).

Husité se bouří- (příznivci Jana Husa=Husité)- r.1419 vtrhli na radnici, kde zasedali radní a husité je vyhodili z oken. Poté začali drancovat (ničit a vykrádat) pražské katolické kostely a kláštery. Krále Václava IV.to rozrušilo a ranila ho mrtvice.

AJ : uč. 34 The Dragon crown (přeložit slovíčka)

         PS:  32/33 ,  30- básničku

Toto učivo z angličtiny je od 11. 3. do 20. 3. !!!

Pomůcky do 4. třídy

VV: ubrus, zástěra, vodové barvy, štětce kulaté, ploché (různá tloušťka), kelímek, hadřík, lepidlo Herkules i v tyčince,  modelína, suché pastely, tuš černá, nůžky, obyčejná tužka.

TV: tričko, kraťasy, tepláková bunda, tepláky, cvičky do tělocvičny, boty na ven, švihadlo.

obecné: průhledná fólie, tabulka, fix 2*, papírové kapesníky, 10 ks eurodesek na Hv.

Na čtení: svoji knihu, knížku na mimočítankové čtení (titul sdělím později).

Na geometrii: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko, tužku č. 3 či mikrotužku s tvrdou tuhou, malé pravítko do penálu.