Učivo 4.třída

ČJ - opakování vyjmenovaných slov, slovo, slabika, tvrdé a měkké souhlásky

M- násobilka, pamětné sčítání a odčítání, slovní úlohy, zaokrouhlování 

Vl - pravěk

Př- houby, rostliny, živočichové