Učivo 4.třída

ZÁŘÍ
  • Matematika: opakování 3.ročníku (zaokrouhlování, sčítání-odčítání pamětné, písemné
  • Český jazyk :  opakování 3. ročníku (hláska, slabika, slovo, slabiky dě,tě,ně,bě,pě,vě, slova příbuzná, kořen slova)
  • ČS :vl-Pravěk
  • př - Houby
  • AJ: