Učivo 4.třída

ČJ - Vzory podstatných jmen, hlavně vzory rodu mužského

M- Početní operace do milionu, opakování - konstrukce obdélníku a čtverce

Vl - Kraje ČR

Př - Ekosystém Park

AJ -