Učivo 4.třída

ZÁŘÍ Matematika: opakování 3.ročníku (zaokrouhlování, sčítání-odčítání pamětné, písemné Český jazyk :  opakování 3. ročníku (hláska, slabika, slovo, slabiky dě,tě,ně,bě,pě,vě, slova příbuzná, kořen slova) ČS :vl-Pravěk př - Houby AJ: