Učivo 4.třída

ČJ - opakování vyjmenovaných slov, opakování - ohebné a neohebné slovní druhy, nově vzory podstatných jmen

M- početní operace do 10 000, dělení jednociferným dělitelem se zbytkem, nově - početní operace do milionu

Vl - Husitství

Př - Ekosystém les

AJ - Přítomný čas průběhový; počasí