Učivo 4.třída

ZÁŘÍ

V měsíci září navážeme v českém jazyce a matematice na učivo 3. ročníku. Budeme probírat učivo, které jsme nestihli z důvodů nám známým.

Český jazyk 

 • opakování učiva 3. ročníku
 • vyjmenovaná slova po V - slova s předponou vy-, vý-

Čtení - v úterý budeme číst z čítanky, ve středu se budeme věnovat mimočítankové četbě - ve 3. třídě jsme nestihli knihu O letadélku Káněti, takže ji dočteme a po dočtení se s dětmi domluvíme na nové knížce, kterou bych ráda  pořídila s vaší pomocí, aby děti měly stejné knížky (zakoupila bych je hromadně po domluvě s vámi)

Děti by měly číst i doma. Budou opět o knížkách vyprávět a plnit čtenářské záznamy, za každé pololetí 1 knížka. Pokud děti nemají knihy doma, je samozřejmě možnost zapůjčení ve škole, stačí říct. Knihy by měly odpovídat věku dítěte!!

Matematika

 • opakování učiva 3. ročníku
 • Geometrie - každou středu
 •  úsečka, kružnice
 • Prosím dbejte na připravenost! V úterý by si každý měl zkontrolovat ořezanou tužku (může být i mikrotužka), správně nastavené a ořezané kružítko, v pořádku pravítka - ve škole se nebudeme s těmito základy zdržovat ( první hodinu geometrie si vše ukážeme).

Přírodověda

 • opakování učiva 3. ročníku - živá a neživá příroda

Vlastivěda

 • minulost a současnost - orientace v čase - kalendář, století tisíciletí, dějiny jako časový sled událostí
 •  české země v pravěku, nejstarší osídlení naší vlasti, příchod Slovanů
 • pověsti

DOMÁCÍ ÚKOLY: v pondělí a ve středu - z matematiky, v úterý a ve čtvrtek - z českého jazyka

Občas bude úkol i z přírodovědy a vlastivědy. Děti by měly dbát na důsledné zapisování úkolů do úkolníčku. Domácí úkoly prosím podepisujte, ale nekontrolujte. Je to úkol dítěte, maximálně mu napovězte: např. v tomto řádku máš chybu  🙂

 • V době nepřítomnosti si nezapomeňte vyzvednout úkoly - stačí jednoduchá domluva.
 • PROSÍM O DŮSLEDNOST!!!!!