Kalendář akcí

ŘÍJEN

12. 10. bruslení-zrušeno

26.- 30. 10.  prázdniny

ZÁŘÍ 2020

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 na školním dvoře

2.9. pouze 4 vyučovací hodiny - konec v 11.35 hod (projektový den "podle pravidel")

3.9.-4.9. dle rozvrhu

8.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKA  v 15.00 hod v učebně 5. třídy

On-line TS odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY0OWJkZDAtN2RkMi00OTBkLWJhMWYtZDYwNTc1YzUyYWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292bd2b3b-5f10-4bd2-9c11-6f7d47001b1d%22%2c%22Oid%22%3a%222c9548b1-ebb4-4292-8b24-d6d321a32da0%22%7d

16.9.  Zeměráj (zážitkový park)

22.9. Draci v letu (přírodovědný program)

28.9. Státní svátek