Učivo 5.třída

M- Početní operace nad milion ČJ- Předpony s,z ČS- Vesmír, Habsburkové - Marie Terezie AJ - číslovky 1-100, množné číslo, instrukce, sloveso být