Učivo 5.třída

26. - 30. října

Přeji všem krásné prázdniny!

Přes prázdniny prosím napište slohovou práci- POPIS VĚCI a pošlete na e-mail do pátku 30. 10. (se skupinkou 2 jsme se domluvili na popisu- hádance, nebudou zmiňovat danou věc. Pokud by se skupinka 1 chtěla  přidat, nejmenujte, co popisujete. Na začátku použijte např. Tato věc, můj předmět, oblíbená věc....... Po prázdninách z  toho uděláme velkou hádankovou soutěž!

Pokud by se někomu zastesklo a chtěl by se zabavit, dávám k dispozici 3 dobrovolné úkoly:

Vl: PLZEŇSKÝ KRAJ: Udělejte dvojice z jednotlivých slov: Berounka, pivo, Rabí, animace, Šumava, Petr Čech, Plzeň, Popelka, národní park, Jiří Trnka, keramika, Josef Skupa, míč, píseň, ledovec, řeka, Domažlice, jednorožec, hrad Švihov, Karel Gott, lékárna, jezero, kaolin, Spejbl, zřícenina, Chodsko.

VV: vytvořte pexeso s pojmy uvedenými v dobrovolném úkolu Vl :-), PČ: vytvořte-namalujte meč a popište jeho části .

Mat: Vyřešte slovní úlohy- oříšky na str. 25 v učebnici Mat. (25/4,5,6,7,8)- jakoukoliv či všechny :-)))))

Prosím vše posílejte na email, děkuji.

Odkazy na distanční výuku:

Skupina 1(Lajtnerová):https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWY2ODUwMjItNWIyOS00NTc5LWIxMmQtZDI1YWYxNzRlZTA2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252292bd2b3b-5f10-4bd2-9c11-6f7d47001b1d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222c9548b1-ebb4-4292-8b24-d6d321a32da0%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b7204dc8-a42d-4741-a477-811d7c20d801&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Skupina 2((Lajtnerová):https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjdkMDk1NGUtYTQzNi00YzNkLWE4ZDktMTBiMjZhYTkwYTZi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252292bd2b3b-5f10-4bd2-9c11-6f7d47001b1d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222c9548b1-ebb4-4292-8b24-d6d321a32da0%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5c573b92-6c70-4de2-90df-025b561e65f9&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

AJ (Egrtová):https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTQ1NWUzNzYtYWI3Mi00NTc2LWIzNjctNWE0ZWU0NzdmZDU1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252292bd2b3b-5f10-4bd2-9c11-6f7d47001b1d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522951ed994-7997-4ac3-b8ae-04473270588c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4bf3a289-5915-4b83-b93c-da906755e373&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

AP procvičování (M. Pazderníková): Pod tímto odkazem dětem nabízíme 2x v týdnu (Út, Čt) procvičování probíraného učiva. Účast je dobrovolná, dle potřeb dětí. Pokud se během počátečních deseti minut nepřihlásí žádný žák, hodina bude zrušena.

http://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NGM2MTQ5NWItZWIzZS00YTkwLTkxNjktYWFjNDUwMzVlZTky%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252292bd2b3b-5f10-4bd2-9c11-6f7d47001b1d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522dc4449b1-4055-491d-b793-67000f5c6740%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=77f44d42-1fe5-449f-bb18-14d8e0d81633&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

19. - 23. 10.

 • Český jazyk: uč. 26-27 Popis předmětu(v pátek teoreticky v on-line hodině,  sami-vyberte si předmět z domácnosti, do pátku 30.10. napište-popište  do slohového sešitu-POŠLETE jako hádanku!!! )  28-32 Tvoření slov - v po, st uděláme teorii z učebnice+ písemně str. 29/2, 30/5,6, 31/1,2,3 na známky.  PS  str. 12, 13- některá cvičení uděláme on-line.  Průběžně čtěte knížku na referát a z čítanky nahlas přečtěte básničku na str. 14- Výprava (dobrovolný úkol: pošlete odpovědi na otázky pod textem, popište zážitek z prázdninové výpravy-v posledním říjnovém týdnu)
 • Matematika: Opakování - uč. 23-25, PS str. 12 (během on-line hodin upřesním a dopíši, které stránky a cvičení udělají do ŠS. V pondělí- během on-line na známky převody jednotek času, hmotnosti, objemu.  Geometrie: 114, PS 41 Dobrovolný úkol:  vytvořte obrázek  pouze z geometrických tvarů (nakreslených, vystřižených...)- jakýkoliv
 • Vlastivěda: na hodinu Vl přečíst z uč. 14, 15 Plzeňský kraj, zápisky proběhnou v on-line hodině, kdo máte možnost okopírovat mapku ze str. 14 v dolním rohu-nalepte do sešitu, ostatní si nechají místo a dolepí až ve škole. Otázka pro všechny: Který známý zpěvák (dnes už zesnulý) se narodil v Plzeňském kraji? (nápověda: jeho písničky se objevují ve spoustě filmů i pohádek)-POSLAT. Dobrovolný úkol: zazpívejte si doma nějakou jeho písničku-můžete mi nahrávku i poslat :-))).
 • Přírodověda: opakování- uč. str. 18 (POSLAT správné odpovědi- budu hodnotit), VESMÍR- uč. 19-21
 • VV: na půlku čtvrtky nakreslete známé-oblíbené-či nově objevené(vámi) souhvězdí a na druhou půlku čtvrtky nakreslete, co souhvězdí představuje (např. velký vůz+vůz namalovaný...). Pokud byste místo kresby zvládli koláž (různé materiály-vlna, látky, barevné papíry, knoflíky...), pusťte se do díla !!!  Hotové přinesete do školy...
 • HV: dobrovolně nazpívaná písnička od plzeňského rodáka (můžete i ve skupince 🙂  ).
 • Anglický jazky: skupina Egrtová - číslo podstatných jmen (zápis do sešitu): Číslo podstatných jmen - zápis do sešitu
 

12. - 16. 10.

 • Český jazyk: uč. 22-25 Slovo a jeho stavba, tvoření slov, příbuzná slova, PS str. 10-11-uděláme společně v pátek,  Čítanka str. 20- Zlatý kvítek-řeč přímá nepřímá
 • Matematika: uč. 19-22 Jednotky objemu, zlomky, PS str. 10/39, str,11 celá  Geometrie: vzájemná poloha dvou přímek PS  39-40-uděláme v pátek
 • Vlastivěda: Jihočeský kraj uč. 12-13 - uděláme ve čtvrtek
 • Přírodověda:  Do školního sešitu odpovězte na otázky podle učebnice str. 16-17.
Jak vznikla půda? Jaké půdní typy existují? Jaká je důležitá vlastnost půdy? (1 slovo) Jak se dá tato vlastnost zlepšovat? Nakreslete obrázek - řez půdou a popište.
 • Anglický jazyk: 

  Ve středu od 8. 00 je online hodina. Zopakujeme spelling a začneme množné číslo podst. jmen.

  Kdo nebude na hodině, uč. Str. 10 – cv. 6 a str. 11 – cv. 8 zapsat do sešitu. PS str. 8 – cv. 4 str. 9 celá.

  Průběžně prosím pracujte v aplikaci Wocabee, přihlašovací údaje máte v sešitě.

  AJ5: 19. – 23. 10.

  Budeme dokončovat 1. Lekci. Online hodiny v út od 10. 50 a ve st od 8.00.

  PS str. 10 a 11 –závěrečná opakování.

  A podíváme se na téma Halloween.

  Kdo nebude moci být na online hodinách, vyplní zadaná cvičení.

  Pokračujte v práci na Wocabee. V pátek 23. 10. Tam bude testík na procvičení.