Učivo 5.třída

10. - 14. května

Český jazyk: Zájmena- uč. str. 110-112, PS 54-55

Matematika: Aritmetický průměr, práce s daty   uč. str. 89-90,   PS str. 19-20   Geometrie: Tělesa uč. str. 131, PS str. 51

Vlastivěda: Marie Terezie a Josef II.  uč. str. 14-15-opakování

Přírodověda: Neúnavné srdce- uč. str. 58, Trávicí soustava-uč. str. 59

Anglický jazyk: 

3. - 7. května

Český jazyk: Zájmena- uč. str 106-109, PS str. 52-53,   opakování přídavných jmen měkkých, tvrdých. Literatura-dobrodružná četba-Jaroslav Foglar

Matematika: Jednotky obsahu uč. str. 86-88 (+chytrost nejsou žádné čáry), PS str. 16-18     Geometrie: obsahy a obvody geometr.útvarů  uč. str. 130, PS str.50

Vlastivěda: Marie Terezie a Josef II.  uč. str. 14-15

Přírodověda: Dýchací soustava uč. str. 57

Anglický jazyk: Otázka v přítomném čase. Viz. příloha. PRESENT_SIMPLE - questions  Učebnice str. 46 a PS str. 38.  Nezapomeňte na procvičování ve Wocabee.

19. - 23.dubna

22. dubna-DEN ZEMĚ 🙂              BESEDA  na téma: Změny klimatu-od 10.00 hod

Český jazyk: Skloňování přídavných jmen tvrdých-opakování (libovolná cvičení), Skloňování přídavných jmen měkkých, uč. str. 96-97, PS str. 48, str. 49-opakování.                        Knížka: Ať žijí rytíři str. 109-119

Matematika: Převody jednotek objemu, uč. str 83-84-opakování, opakování všech jednotek (délky, hmotnosti, času, objemu), procvičování dělení dvouciferným dělitelem                      Geometrie: Výpočty - jednotky obsahu (složené obrazce zahrad), PS str. 48-49

Vlastivěda: Novověk, uč. str. 10-13  (Baroko), opakování

Přírodověda: Svalová soustava, uč. str. 55, Kůže-vnější ochrana těla, uč. 56

Anglický jazyk: Přítomný čas prostý – kladná věta a zápor, Uč. str. 43 – cv. 4 a 5, str. 44, PS str. 36

6. - 9. dubna

Český jazyk: Druhy přídavných jmen, skloňování přídavných jmen tvrdých uč. 90-93, PS str. 45-46   Knížka: Ať žijí rytíři str. 111-122

Matematika: Jednotky hmotnosti  uč. str. 79-81, PS str. 12-13  Geometrie: Obsah čtverce a obdélníku uč. str. 128-129, PS str. 48

Vlastivěda: Opakování učiva 4. ročníku - Středověk uč. str. 4-6

Přírodověda: Vztahy mezi organizmy- potravní řetězce (není v učebnici)

Anglický jazyk: Opakování – telling the time, test v Teams. Na čtvrtek 8. 4. Máte nastaven cvičný test ve Wocabee. Můžete si ho vyplnit a pak se pustit do testu na známky v Teams na hodiny. PS str. 33. Začneme téma My day – učebnice str. 42 a 43.

22. - 26. března

Český jazyk:  Skloňování podstatných jmen r. středního, uč. 76-77, PS str. 39, 42  Sloh: Vyprávění

Matematika: Jednotky času uč. 76-77, PS str. 10-11  Geometrie: Obsah obdélníku uč. str. 128, PS str. 47/1

Vlastivěda: Toulky Evropou- státy Evropy uč. str. 57-59

Přírodověda:  Živočichové- obratlovci, bezobratlí, biodiverzita  uč. str. 49-50

Anglický jazyk: Hodiny, čas – učebnice str. 40 a 41. PS str. 32, Video: https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8

15.-19. března

Český jazyk: Skloňování podstatných jmen r.ženského (píseň, kost), uč. str. 79, PS str. 40, Sloh: VYPRÁVĚNÍ uč. str86-87  , do ŠS 87/6 a,b,c -dle vlastního výběru           Knížka: Ať žijí rytíři 102-110

Matematika: Jednotky délky uč. str. 73-75, PS str. 9, Geometrie: Obvod čtverce a obdélníku uč. str. 127, PS str. 46/9,10,11

Vlastivěda: Sousední státy ČR- opakování Slovenska, Polsko, Rakousko, Německo uč. str. 50-56

Přírodověda: Třídění živých organizmů-houby, rostliny, uč. str. 47-48

Anglický jazyk: Opakování 3. Lekce. Test od úterý v Teams na třetí lekci. Učebnice str. 38 a str. 39 cv.1.

Nezapomeňte poslat popis mazlíčka (většina už odevzdala, ale je pár výjimek) – skupina p. uč. Nýdlové.

Cvičení online: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5458

8.-12. března

Český jazyk: Podstatná jména r. mužského (předseda, soudce) uč. str.83, PS 41   Skloňování p. jmen r. ženského uč. str. 80-81    Knížka: Ať žijí rytíři 92-102

Matematika: Písemné dělení dvojciferným dělitelem uč. 69-71, Jednotky délky PS str. 8   Geometrie: Obvod obdélníku a čtverce uč. 126,  PS str. 46

Vlastivěda: Sousední státy České republiky uč. 48-55 (stručně)

Přírodověda: Třídění živých organismů uč. str. 46-50 (stručný přehled)

Anglický jazyk: Dokončíme třetí lekci. Učebnice str. 37, PS str. 30 a 31.

Procvičujte dál ve Wocabee a na procvičení spellingu: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/spelling-names