Učivo 5.třída

M-Povrch kvádru a krychle a trvale všechny početní operace, které již umíme. ČJ-Přídavná jména, stupňování a vzory. Trvale gramatika všeho, co již umíme. ČS- Zeměpis ČR a člověk a jeho orgánové soustavy AJ - školní předměty, rozvrh hodin, Velikonoce, určování času