Učivo 5.třída

  • M- Početní operace nad milion, v lednu začneme dělení dvojciferným dělitelem
  • ČJ- Vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, v únoru začneme vzory přídavných jmen
  • ČS- Podnebné pásy, 1. sv. válka, 2. sv. válka, moderní dějiny,s koncem února ukončíme oranžovou vlastivědu
  • AJ - číslovky 1-100, množné číslo, instrukce, sloveso být
2019 Učivo v rámci předmětu Informační a komunikační technologie
září Základní pojmy v informatice, základní jednotky používané v informatice
říjen Základní funkce textového editoru (záložky Domů a Vložení)
listopad Struktura počítače, přídavná zařízení počítače
prosinec formáty souborů, zásady správného a bezpečného užívání počítače
leden Jednoduchá údržba hardwaru i softwaru, opakování látky 1. pololetí
únor Základní funkce počítače
březen Projekt: časopis 5. třídy, zpracování informací v publikačním, obrázkovém i textovém a tabulkovém editoru
duben Bezpečnost na internetu, formulace požadavku při vyhledávání na internetu
květen Základní způsoby digitální komunikace (e-mail, chat), jejich rizika i přednosti
červen Operační systémy a jejich základní funkce