Kalendář akcí

...týká se všech žáků třídy... 

...týká se vybraných (přihlášených) žáků třídy...

DUBEN

 • 2. 4. 2019 Velikonoční dílničky
 • 5. 4. 2019 Hokejbal
 • 8. - 9. 4. 2019 Zájezd do Berlína
 • 15. - 17. 2019 Sběr papíru ráno u starého školního vchodu, prosím zájemce z řad žáků 6. třídy 16. 4. ráno, aby pomohli přenést papír, který jsme třídili během školního roku, z učebny ČJ k váze.
 • 23. 4. 2019 Bazar hraček a knih (sběr hraček a knih 15. - 17. 4. 2019 vždy ráno 7,20 - 7, 50 hod. u starého vchodu)
 • 23. 4. 2019 Třídní schůzky (prosím podepsat v žákovské knížce na str. 40)

BŘEZEN

 • 11. 3. 2019 Návštěva bývalé paní asistentky v naší třídě
 • 19. 3. 2019 Recitační soutěž - od 13.30 hod. v učebně hudebny
 • 22. 3. 2019 Dohrávka třídního turnaje ve stolním tenisu - 5. vyuč. hod.

LEDEN

 • 5. 1. 2019 Představení dramatického kroužku na zámku Lochovice
 • 8. 1. 2019 Konzultační hodiny 15,30 - 17,00
 • 18. 1. 2019 Vývoj moderní hudby v 80. a 90. letech - hudební pořad (40 Kč)
 • 31. 1. 2019 Bruslení v Hořovicích (Pozor, s sebou rukavice a přilbu!)

PROSINEC

 • 3. 12. Rybova Česká mše vánoční, koncert v Praze
 • 21. 12. Vánoční posezení ve třídě, moštování, třídní turnaj ve stolním tenisu

LISTOPAD

 • 1. 11. projektový den Ve znamení osmiček
 • 13. 11. výlet s žákovskou radou
 • 20. 11. třídní schůzky, viz žákovská knížka

ŘÍJEN

 • Přespolní běh (hoši)

ZÁŘÍ

 • Třídní schůzky při přestupu na druhý stupeň 11. 9. 2018 od 16.00
 • Oslavy výročí obce Lochovice
 • Návštěva Národního muzea - Pravěk