Pomůcky

Výtvarná výchova:

  • vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, vše do kufříku nebo pevné krabice od bot, žáci si uschovají ve své kmenové třídě

Matematika:

  • pravítko, pravítko s ryskou, úhloměr (půlkruhový, dvoustupnicový), tužka tvrdá, kružítko (kdy nosit kompletní pomůcky oznámí vyučující, jinak mít k dispozici obyčejnou tužku a malé pravítko) 

Tělesná výchova:

  • sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv

Praktické činnosti:

  • pracovní oděv a obuv - pro práci na školním pozemku a v kuchyňce

Informační a komunikační technologie:

  • průhledné desky nebo euroobal na poznámky a zápisky