Pomůcky

Výtvarná výchova:

vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, vše do kufříku nebo pevné krabice od bot, žáci si uschovají ve své kmenové třídě

Matematika :

pravítko, pravítko s ryskou, úhloměr (půlkruhový, dvoustupnicový), tužka tvrdá, kružítko ...kdy nosit kompletní pomůcky oznámí vyučující, jinak mít k dispozici obyčejnou tužku a malé pravítko 

Tělesná výchova:

sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv

Praktické činnosti:

Pracovní oděv a obuv - pro práci na školním pozemku, v dílně a v kuchyňce
Informační a komunikační technologie
Průhledné desky nebo euroobal na poznámy a zápisky