Rozvrh hodin

LICHÝ týden   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 8. 
 po  Čj  Čj  Hv P  Aj M    
 út  Čj  Čj M IKT  IKT Vo 
 st  Čj Aj M P D Z    
 čt  Čj  M Z Aj F Tv  Tv 
 pá  D  M F Vv Vv      
 SUDÝ týden  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.
 po  Čj  Čj Hv P Aj M    
 út  Čj  Čj M  Pč Vo
 st  Čj Aj M P D Z    
 čt Čj M Z Aj F Tv Tv
 pá D M F Vv Vv