Učivo 6.třída

ZÁŘÍ
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika Opakování učiva 5. ročníku, pracovní sešit strana 10 - 15
Dějepis
Zeměpis Vznik vesmíru, objekty ve vesmíru, planety sluneční soustavy, Slunce
Přírodopis Úvod do přírodopisu, znaky živých organismů, vývoj života na Zemi, dějiny Země
Fyzika