Kalendář akcí

Září 
 • 3. 9. Zahájení školního roku
 • 4. 9. Projektový den - Třídní pravidla
 • 5. 9. Začínáme se učit podle rozvrhu
 • 28. 9. Státní svátek
Říjen
 • 23. 10. Návštěva OÚ Lochovice - Volby
 • 29.10 - 30. 10 Podzimní prázdniny
Listopad
 • 1. 11. Projektový den - Ve znamení osmiček
 • 20. 11. Třídní schůzky, 2. stupeň od 15.30 hod.
 • Vzhledem k naléhavosti situace žádám všechny rodiče žáků sedmého ročníku, aby se na třídní schůzky dostavili. Děkuji, třídní učitelka.
Prosinec
 • 5. 12. Mikulášská nadílka
 • 10. 12. Beseda s cestovatelem (7. - 9. ročník téma: Papua)
 •  
       
 • 21. 12. Poslední den ve škole v předvánočním čase
Leden
 • 8. 1. Konzultační hodiny (na druhém stupni od 15: 30 do 17:00)
 • 14. 1. Uzavření pololetní klasifikace 
 • 16. 1. Okresní kolo olympiády z dějepisu
 • 18. 1. Hudební program - Populární hudba ( částku 45,- na žáka odevzdávat paní Ernestové)
 • 25. 1. Školní kolo olympiády ze zeměpisu
 • 26. 1.  - 1. 2. Lyžařský výcvik (6.-9. ročník)
 •  31. 1. Bruslení - Hořovice             
 • Během měsíce ledna proběhla v sedmém ročníku pravidelná třídnická hodina. Tentokrát na téma: Sebepoznání a mezilidské vztahy. Výsledkem je povedený třídní plakát.   
 • Třídnická hodina

  Únor
 • 1. 2. Pololetní prázdniny 
 • 4. 2. - 8. 2. Jarní prázdniny 
 • 20. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády (vybraní žáci)   

   

  Březen

 • 4. 3. Práce s třídním kolektivem - Dobřichovice
 • 22. 3. Matematický klokan  

   Duben

 • 2. 4. Velikonoční dílny 
 • 4. 4. Křeslo pro hosta - herec J. Nosek 
 • 8. 4. - 9. 4. Poznávací zájezd - Berlín 
 • 18. 4. - 22. 4. Velikonoční prázdniny 
 • 23. 4.  Třídní schůzky; bazar hraček 
 • 24. 4. Den Země - 2. stupeň