Učivo 7. třída

Dobré ráno, dobrý den, nastal nám další týden, kdy Vám posílám učivo. Jak Vám to jde? Některým jsem už poslala souhrn toho, co jsem již obdržela v e-mailech a co by si mohli/měli opravit a za co je moc chválím. Dalším ještě pošlu. Někteří se moc neozývají, tak doufám, že jsou v pořádku. Některé potrápil rozbor básničky, někteří si skutečně dali doma diktát, což je moc dobře. Tady jsou aktuální úkoly k domácímu studiu od 30. 3. do 3. 4. 2020, respektive do 5. 4., kdy opět všechny staré úkoly smažu.
 • Český jazyk od 30. 3. 2020
 • www.onlinecviceni.cz, - Český jazyk, 2. stupeň, už od 6. třídy si zde můžete procvičovat pravopis, tvarosloví, skladbu a další.
 • Společnost Nová škola nám pro Vás poskytla licenci na interaktivní učebnici zdarma. Zde naleznete licenční návod s heslem. Instalace není těžká.
 • Mluvnice: opakování spojek. Zkuste si následující spojky rozdělit na podřadící a souřadící, napište si je do školního sešitu - a, ani, aby, ba dokonce, jakmile, když, leč, nebo, protože, třebaže, vždyť.
 • Částice: Dobře si přečtěte následující věty a najděte v nich částice. V každé větě je 1. Asi už je ráno. Co si takhle dát něco dobrého? A co je ti do toho? Ale to je pěkný pejsek! Opět je můžete napsat do školního sešitu.
 • Citoslovce: v pracovním sešitě str. 17 si dobře přečtěte modrý rámeček Citoslovce. Udělejte si cvičení 17/13 a 17/14
 • Většině z Vás jsem už poslala Vaši básničku na rozbor. Zde je návod na rozbor.
 • Sloh - Líčení ve wordu Líčení v pdf
 • Držte se a buďte zdraví.


 • Matematika od 30. 3. do 3.4.: Učivo

 • Dějepis
 • zde je správné řešení předchozí látky a nové doplňování v doc i v pdf

 • Fyzika 23.- 30.3.2020
 • Prostuduj přiložený text o třecí síle a do sešitu zapiš  červený text (nebo vlep vytištěnou stránku)
 • Třecí síla 1. část

 • Anglický jazyk
 • Začneme pomalu novou šestou lekci. Tam nás čeká téma Televize a filmy a vyjadřování budoucnosti.
 • Nejprve začneme vazbu GOING TO – přečtěte si prosím přiloženou prezentaci a zapište si do sešitu z prezentace, jak se tvoří věty s going to.
 • Dále učebnice str. 68 – TV programmes, cv. 1a) – přečíst a 1b) do sešitu např. a quiz show – AZ kvíz, cv. 2 – odpovědět celou větou do sešitu a cv. 3 – přečíst a na otázky 1-3 odpovědět do sešitu.

Hezký týden.


 • Spř a : 7. třída 
 • zadaná práce na praktické činnosti je dobrovolná
 • pokud doma nemáte k dispozici výtvarné potřeby, tak úkoly dělat nemusíte
 • také nemusíte zasílat nic ke kontrole, a pokud budete chtít, tak mi výtvory ukážete ve škole, ráda si je prohlédnu • Občanská výchova
 • Z minulého týdne Vám tu nechávám puzzle, protože ne všichni si ho vyzkoušeli. Puzzle ve wordu, co to je morálka a právo, ze sestaveným dílků pak látku opište do sešitu.
 • Ale na tento týden jsem si pro Vás připravila, co už ze zásad dobré morálky vyplývá. Ve škole jsme zkoušeli test o slušném chování, zde Vám vkládám obrázek ke slušnému chování, co si pamatujete a co se třeba přihodilo přímo Vám. Otevřete si v Malování a doplňte, nezapomeňte použít ikonku text (A), aby se Vám psalo lépe.

 • Hudební výchova
 • posílám Vám oříšek, poslech. Už si nemůžeme poslechnout spolu, tak si prosím poslechněte tyto dvě skladby každý sám. Je to vždy jen asi 16 minut. A napište mi, která ze skladeb se Vám líbila více a proč. Nejde o video, jde o zvuk. Každá z těchto skladeb je z jiné "hudební školy" konce 19. a počátku 20. století.
 • Bolero
 • Svěcení jara
Uložit