8. třída

Závěr školního roku 2019/2020 - ještě sedmáci... 1. 9. 2020 - žáci 8. třídy
Kmenová třída: Český jazyk Třídní učitelka: Šárka Vašíková Počet: 23
Údaje o distanční výuce v týdnu 12. 10. - 16. 10. najdete na stránce Učivo 8 ročník.