8. třída

 
Naše nově upravená třída:
Kmenová třída: Český jazyk
Třídní učitelka: Šárka Vašíková
Počet: 25
Údaje o distanční výuce najdete na stránce Učivo 8 ročník.