8. třída

  • třídní učitelka: Ing. Jana Karásková
  • počet žáků 24
  • podle pravidel