ZÁŘÍ
1. 9. 2020 - slavnostní setkání na začátku školního roku
2. 9. 2020 - projektový den Pravidla třídy (výuka pouze 5 vyučovacích hodin)
3. 9. 2020 - 1. a 2. vyučovací hodina třídnické práce (výuka bez odpoledního vyučování - do 12,30 hod.) 
4. 9. 2020 - výuka podle rozvrhu
 Vzhledem k epidemiologické situaci akce zrušeny.
 2. pololetí - plánujeme recitační soutěž
10. - 14. 5. 2021 žáci budou fyzicky přítomní na výuce