ZÁŘÍ
1. 9. 2021 - slavnostní setkání na začátku školního roku
2. 9. 2021 - projektový den Poznej emoce (výuka pouze 5 vyučovacích hodin)
6. 9. 2021 - výuka podle rozvrhu