Pomůcky pro 8. ročník

výtvarná výchova

Výtvarná výchova

vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, klovatina, lepidlo, kelímky, hadr, podložka
matematika

Matematika

pravítko, pravítko s ryskou, úhloměr, tužka tvrdá, kružítko
tělesná výchova

Tělesná výchova

sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv
praktické činnosti

Praktické činnosti

pracovní oděv a obuv - pro práci na školním pozemku, v dílně a v kuchyňce