Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Nj Čj M Hv Ch Aj
Út Čj Nj Aj F Z
St Aj Ch M D P Vz     
Čt Nj Čj Vo M Tv  Tv 
M Čj P F Vv Vv