Učivo 8. ročníku 

 • 3. 5. - 7. 5. 2021  distanční výuka
 • 10. 5. - 14. 7. 2021 přítomnost žáků ve škole

 • Český jazyk -
 • Mluvnice - opakování sloves, učebnice 26/6, určete osobu, číslo, čas, způsob, mluvnický rod
 • Sloh - zamyslete se, jaké vlastnosti Hagrid má: vůdčí, neklidný, urážlivý, živý, bezstarostný, pohodový, otevřený, citlivý, společenský, pesimistický, usedlý, střízlivý, hovorný, mírumilovný, spolehlivý, klidný, agresivní tichý, hudební nadání, talent na ..., inteligence, pohybové schopnosti, kolektivní sporty, lhostejný, vznětlivý, co je jeho motivací, do jaké patří sociální skupiny, jakou má rodinu, jestli má sebekázeň, cílevědomost, samostatnost, iniciativnost. Vybrané vlastnosti zapište do vět.
 • Přečtěte si na str. 216 v čítance, co je to epigram. Stáhněte si přiložený soubor s epigramy. Přichystejte se tak na hodinu literatury 6. 5.
 • Epigramy

 • Anglický jazyk -
 • Téma: Revision Unit 4
 • Uč. str. 54. PS str. 42 a 43.
 • V pátek test v Teams.

 • Německý jazyk -
 • Plán učiva od 3. do 7. 5. 2021
 • společná on – line hodina každé  pondělí od 8,00 do 8,45 hod.
 • rozdělená on- line  hodina –1. skupina každé úterý od 8,00 do 8,45 hod.
 • rozdělená on - line hodina –2. skupina každý úterý  od 9,55 do 10,40
 • Téma:  5. lekce – Mein  Hobby
 • Naučíš se v tomto týdnu: 
 • Domluvit si telefonicky odpolední program, odmítnout navržený program – U str. 54, PS str.45/8,9 
 • časování slovesa sein – U str. 52, PS str. 46/11
 • Slovní zásoba – PS str. 51 - slovesa
 • (v Teams – výukové materiály – 5. lekce-  Mein Hobby – můžeš si procvičovat  slovní  zásobu) 
 • Euere Deutschlehrerin

 • Matematika -
 • Téma: lineární rovnice- úvod
 • PS 61, 62 vybrané úlohy
 • Samostatné úkoly vyplynou z hodin

 • Dějepis - 
 • Téma: Jak se vyvíjí francouzská revoluce po popravě krále?
 • přečti si citáty„Bude hodně těžké mě vymazat z paměti lidí.“ „Tato výjimečná osobnost září a současně i pálí.“ „Není mnoho historických období, která jsou vymezena jménem jediné význačné osoby.“ Odhadni, koho se citáty týkají.
 • Pak si přečti text, který ti vyučující poslal na MS Teams (nebo e-mail), odhadoval/a jsi správně?

 • Výchova k občanství - 
 • Téma: moc výkonná
 • Přečti si na str. 62 všechny informace o vládě. Odpověz na otázky - Kdo se obvykle stává premiérem? Kdo obvykle jmenuje premiéra? Kdo navrhuje členy vlády?  Nová_uč_str. 62_63
 • 30. 4. - co slavíme tento den?

 • Fyzika - 
 • Téma: Celkový elektrický odpor – sériové a paralelní zapojení

 • Chemie -
 • Test: halogenidy - tvorba názvu ze vzorce a naopak

 • Tělesná výchova -
 • opět venkovní hry: šipkovaná nebo jiná aktivita, vyfotit, odeslat snímek vyučující

 • Přírodopis -
 • Test: není...tentokrát ústní zkoušení
 • Téma:  Trávicí soustava 58-63   opakování: Dýchací soustava

 • Hudební výchova - 
 • Téma: Big beat
 • Pracujte podle učebnice na str. 62-68
 • Vyplňte pracovní_list

 
Uložit Uložit Uložit