Učivo pro 8. ročník

  • Vážení rodiče, milí žáci,
  • na této stránce bude zadáváno učivo na příslušný týden. Přeji hodně trpělivosti a úspěchů při domácím studiu. Chtěla bych Vás touto cestou poprosit o komunikaci s námi učiteli - zásílání vypracovaných úkolů, případných dotazů a podobně.
 
  • Na základě komunikace s některými rodiči jsem z důvodu lepší orientace barevně označila zelenou barvou materiály ke stažení. Děkuji za spolupráci.
  • S přáním krásného dne
  • Jana Procházková
Domácí příprava na 23. -27. března
Matematika:
Mocnina s přirozeným exponentem ( výklad:https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg)
Posílám shrnutí pravidel počítání s mocninami, vypočítej příklady a výsledky zašli e-mailem ke kontrole:Procvičování mocniny
   
Fyzika: Vodič a izolant v el. poli –Přečíst a zapsat rámeček na str. 112 nebo vlepit následující shrnutí:http://fyzikalni-web.zs-vb.cz/PrilohyEditor/1b.vodic-a-izolant.pdf Podívej se na videa a napiš mi, který pokus se ti líbil nejvíce a proč. Vyzkoušej některé  i doma( můžeš poslat i foto domácího pokusu) https://www.youtube.com/watch?v=IcwmCtb-6ls
               
Německý jazyk: NJ 23.3.
 
Hudební výchova:HV 23.3.
 
Přírodopis:P 23.3. Test na OPĚRNOU SOUSTAVU zatím odevzdali : Matěj Kunc, Lukáš Javůrek, Lukáš Malecký, Jakub Nový, Honza Janda, Luboš Lenc...Díky kluci. Už i Damián.
   
Zeměpis: Z 23.3.Zeměpis 8 22.3
Domácí příprava na 30. března - 3. dubna
Matematika:
Mocnina s přirozeným exponentem stále opakujeme ( výklad:https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg) příklady zašlete ke kontrole
Kluci, kteří mají pracovní sešit  výše  zadané učivo nebo strana 52-53 v pracovním sešitě.
 
Fyzika: prostudovat siločáry el. pole učebnice 114 -115 nebo prezentaci a zapsat 6. a 7. stranu prezentace (možno i  vytisknout a vlepit. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/25950
podívejte se též na: https://www.youtube.com/watch?v=WdiWcJKoN0U
Anglický jazyk a dějepis:AJ, D 30.3.  
Německý jazyk a hudební výchova:NJ, HV 30.3.  
Přírodopis:  
Chemie:CH 30.3.  
Zeměpis:  výpisky učebnice str. 72 – 74 – Jihomoravský kraj a učebnice 75-77 Olomoucký kraj.
Uložit Uložit Uložit