9. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Vašíková Žáci: 15 žákyň a žáků Poznávací znamení: nejstarší ve škole