Pomůcky

Výtvarná výchova:

vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, triko na převlečení

Matematika:

pravítko, pravítko s ryskou, úhloměr, tužka tvrdá, kružítko

Tělesná výchova:

sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv

Praktické činnosti:

Pracovní oděv a obuv - pro práci na školním pozemku, v dílně a v kuchyňce