Rozvrh hodin

 
   1  2  3  4  5  6  7  8
 po NJ AJ P ČJ CH M    
 út ČJ NJ M F D MV    
 st M D ČJ VZ TV TV    
 čt CH NJ Z F VV   AJ ČJ
 pá AJ M Z VO P