Učivo 9. třída

 • Vážení rodiče, milí žáci,
 • jako v loňském roce bude na těchto stránkách zveřejněno učivo na příslušný týden distančního vzdělávání.
 • Mnoho sil do distančního studia
 • Jana Procházková
 • třídní učitelka
Učivo na týden 26.-30. 10. Covidové a podzimní prázdniny Tento týden není zadáno žádné učivo. Ti kteří neodevzdali všechny práce, využijte tento čas ke splnění studijních restů a pošlete vyučujícím svoje práce. Sledujte stránky s dalšími informacemi o distančním vzdělnávání dle rozhodnutí vlády. Od listopadu dojde ještě k malým úpravám rozvrhu.   Učivo na týden 19.-23. 10.
 • Matematika
 • procvičování lomené výrazy str.17/ 2.3,18/2.5 určete podmínky a výsledky s výpočty pošlete na email
 • Fyzika
 • prostudovat a zapsat si výpisky k elektromotoru (princip, části motoru) str. 24-26. Na hodinu si připravit dotazy k minulé látce, dovysvětlím.
 • Anglický jazyk
 •  Budeme procvičovat rozdíly will a going to.Projděte si prosím přiloženou prezentaci a doplňte si věty z pracovního listu. Napište si do sešitu.Na pondělní online hodině si projdeme společně.Ve čtvrtek na online hodině bude téma Halloween.Will going to will-vs-going-to
 • Chemie
 • v učebnici přečíst téma zdroje energie
 • Zeměpis
 • Politické a vojenské organizace str. 29-31, vybrat si jednu organizaci (klidně jinou, než je v učebnici) a napsat o ní informace a zajímavosti (referát)
 • Mediální výchova
 • Kdo ještě nedokončil křížovku nebo osmisměrku z minulé hodiny ať ji dokončí a pošle na můj e-mail
 • Výchova ke zdraví
 • Dokončete rozpočet nákladů na měsíc vybrané střední školy/ školního roku. V sešitě bude název školy, webové stránky, cena jízdného za den  přepočítáno na měsíc, cena internátního ubytování, stravné, pokud najdete i další informace cena sešitů, knih a dalších pomůcek, popřípadě go kurzu a podobně. Pošlete foto rozpočtu v sešitě.
 • Začněte pracovat na prezentaci o některé střední škole nebo učilišti, teré chcete studovat. prezentace bude obsahovat min 5 strany o následujícím obsahu: vaše jméno a proč jsem si tuto školu vybral,základní informace o škole, kontakty, studijní obory, zajímavosti a ostatní informace.
 • Pracovní činnosti
 • Promyslet a vyzdobit vchod nebo okno na Halloween ( např. vydlabat nebo vystřihnout dýni) foto poslat do 1.11.
 • Výtvarná výchova
 • složte z přírodnin (větvičky, kamínky, ovoce, listy...) obrázek, vyfoťte a pošlete na email, kdo ještě neodeslal pošlete.
 • Tělesná výchova
 • Poslat foto z vycházky do lesa - hoši
Učivo na týden 12.-16. 10.
 • Matematika
 • procvičování pravděpodobnost a výrazy prac. list M9
   
 • Fyzika
 • Prostudovat jak vznikne elektromagnet a jeho využití (zvonek, jistič, relé) str.16-20 a zapsat poznámky.
 • V pondělí test na schematické značky.
 
 • Anglický jazyk:
 •  Čeká nás úvodní lekce. Procvičení vyjadřování plánů do budoucna.Učebnice str. 6 celá – text, str. 7 – cv. 4 a 5. Rozdíly WILL a GOING TO. PS str. 3 – cv. 3.Ve čtvrtek další procvičení.
   
 • Dějepis:
 • Téma Revoluční rok 1848 – prostudujete si materiály, které jste dostali v pátek a společně si ve středu na online hodině od 9.55 doplníme pracovní listy (rovněž jste dostali v pátek).
     
 • Zeměpis
 • Dodělat výpisky: kolonializmus str. 24-26
 • Kdo má na tento týden zadaný referát ( kolonializmus) poslat na email.
 • V pondělí test kolonializmus
 • Výpisky ozbrojené konflikty a zóny napětí str. 27-28
 • Každý si vybere nějaký konflikt a vyhledá o něm na internetu bližší informace do sešitu. Kontrola po příchodu do školy na  známky.
 
 • Výchova k občanství
 • Čeká nás téma Člověk, stát a právo. Projdete si dum Formy a typy států a zapíšete si poznámky do sešitu! Poslat fotku, že máte zapsáno.FORMY_A_DRUHY_STATU
 
 • Výchova ke zdraví
 • Dokončete rozpočet nákladů na měsíc vybrané střední školy/ školního roku. V sešitě bude název školy, webové stránky, cena jízdného za den  přepočítáno na měsíc, cena internátního ubytování, stravné, pokud najdete i další informace cena sešitů, knih a dalších pomůcek, popřípadě go kurzu a podobně.
 
 • Pracovní činnosti
 • Poznávání rostlin  - vyfoťte 6 květin venku nebo  doma, vyhledejte a napište k nim jejich názvy
 
 • Výtvarná výchova
 • složte z přírodnin (větvičky, kamínky, ovoce, listy...) obrázek, vyfoťte a pošlete na email
 
 • Tělesná výchova
 • nahrazeno vycházkou na Plešivec