Učivo 9. třída

 

Učivo pro 9. ročník pro období, kdy jsou školy uzavřeny

  Na těchto stránkách najdete vždy aktuální učivo pro daný týden. Kdo má možnost posílat úkoly emailem, urychlí tak proces opravy a zpětné vazby s vyučujícím. Snažte se prosím využívat online hodiny.   Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte vyučující emailem.  
 • Informace k přijímacímu řízení:
Deváťáci, sledujte prosím aktuální informace o přijímacím řízení na stránkách MŠMT. Dále můžete sledovat ČT 1 - každé úterý a čtvrtek tam běží pořad Škola doma od 14.00 hodin. K pořadu jsou na webu i úlohy na procvičení. Na stránkách SCIO zpřístupnili testy zdarma, žáci 9. třídy by si měli hlavně vyzkoušet matematiku a český jazyk. Testy SCIO jsou typově velmi podobné testům k přijímačkám. Paní učitelka Karásková Vám dává každý týden do zadání i příklady k přijímacímu řízení, tak je prosím zpracujte a v případě nejasností, ji kontaktujte. Paní učitelka Vašíková postupuje obdobně, plňte si zodpovědně zadané úkoly, ať bez problémů zvládnete přijímačky. Na český jazyk můžete vyzkoušet i jiné typy úloh např. na stránkách Nové školy http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php. Kdo má doma pracovní sešitu od Taktiku, může si pokračovat dál a zde máte řešení, ať si můžete kontrolovat čj vpohode-prijimacky-jazyk-9(1)  a m vpohode-prijimacky-matematika-9(1) .
 • Můžete si zkusit přijímačky:  20200321_prijimacky_stredni_skola20200325_prijimacky_stredni_skola_verze220200329_prijimacky_stredni_skola_verze_3
 • Didaktis uvolnil cvičení k přijímačkám: https://admin.mail-komplet.cz/api/previewTemplates/get?data=IxnqhznKaFgO8x68h4HJg%2baNDfwRT6GgjFCas35%2b4PJTtJP6QT3KpQ%3d%3d&Cvi%c4%8debnice%20%c4%8cJ_2020_04
 • Zápisové lístky: můžou si vyzvednout všichni žáci u paní Ernestové (8. 00 - 11. 00 hodin), hlavně ti žáci, kterým přišla informace o přijetí (studenti SOU), lístek vyplňte podle vzoru z hodin VZ (máte v sešitě) a zašlete ho na příslušnou školu.
 • 10. 6. od 7.40 hodin se budeme fotit v areálu školy!
    Ať se práce doma daří. A. Nýdlová  

Týden 25. 5. - 29.  5. 2020

   
 • Český jazyk 
Český jazyk 9 od 25
 • Anglický jazyk 
  Pracovní list na trpný rod: Passive_Voice cvičení Na internetu si projděte tato cvičení: https://test-english.com/grammar-points/b1/active-passive-voice/ Pokračujte si procvičování slovíček a frází v aplikaci Wocabee, budou nová slovíčka. V pátek se uvidíme na online hodině.  
 • Výchova k občanství 
  Na následující tři týdny budete mít referát, prezentaci, do sešitu, jak vám vyhovuje (odevzdáte po přijímačkách, do 12. 6., bude v rámci hodnocení) - každý si vybere jednu mezinárodní organizaci (např. NATO, WHO, OSN,...) a představí ji. Název v češtině i angličtině, i zkratka. Sídlo organizace, počet členů (jestli je ČR členem a od kdy), čím se organizace zabývá a současnou agendu organizace, hlavního představitele organizace.
 • Fyzika 
Prostudujte str. 117-120 a zapiště si na jakém principu fungují  lupa a mikroskop.  
 • Přírodopis a chemie 
Přírodopis a chemie 9 - týden 25.5. - 29.5.
 • Mediální výchova - dlouhodobější projekt
  Vážené berušky a beruškové, nastal čas, abyste mi odevzdali projekt „Letecký zájezd do Anglie“ Od někoho jsem již obdržela: Nikita, Míra Stačí vyfotit a poslat fotku, pokud to bude v sešitě nebo na papíře. Pokud je to digitálně, pošlete soubor. Vy si cestu najdete. Pokud ne, zadání je z dob docházky, takže práci regulérně oznámkuji. Fanda má své zadání: vyhledá, jak se dostaneme na výlet do Prahy do Národního muzea (prohlídka je plánovaná od 9,30hod. Bude trvat 3 hodiny. Potřebuji časy odjezdů, příjezdů a jestli musím odhlásit obědy v jídelně, když nejpozději je vydají ve 14 hod. Stihneme to, nebo ne?   Vzhledem k situaci podám vstřícnou ruku těm, kteří neodevzdali práci: film o médiích „Případ pelikán“, pokud pošlete, vezmu v úvahu polehčující okolnosti. Moc nerada bych dávala špatné známky z MV.(a mimochodem, pokud T.Č. žije v domnění, že odevzdal, TAK NE! Opsané od TH se nepočítá a dávno je roztrháno ve sběru) Zdravím a očekávám velmi sofistikované práce (pokud vysvětlíte toto slovo, budete mít významné plus) JK
 • Dějepis
V pondělí výjimečně nebude online hodina. D9 opakování Protektorát0001  
 • Německý jazyk
V pondělí výjimečně nebude online hodina. NJ9    
 • Zeměpis 
Úkol: Na páteční online hodinu si připravit ke krátké prezentaci projekty, které jste tvořili ve skupinách před Koronavirem a někteří již zasílali. PS: Budu se ptát každého ze skupiny, nebude zvolen mluvčí. Ti, kteří nebudou na online hodině mi do pátku zašlou práci na téma „ kulturní rozmanitost“ .   Na konzultace v následujících týdnech bude vyzván: Matěj V. , Nikita S., Stanislav N., dále pokud nebude na online hodině a nedodá veškeré práce, tak Martin M. Termíny upřesním.
 • Matematika 
  Výpočty pomocí funkce sin: Pracovní sešit strana 93/ cvičení 3 (druhý sloupeček) + cvičení 5 94/6 (pouze vypočítat na kalkulačce)+ 7 M9 přijímačky