Učivo 9. třída

 

Učivo pro 9. ročník pro období, kdy jsou školy uzavřeny

  Na těchto stránkách najdete vždy aktuální učivo pro daný týden. Kdo má možnost posílat úkoly emailem, urychlí tak proces opravy a zpětné vazby s vyučujícím.   Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte vyučující emailem.  
 • Informace k přijímacímu řízení:
Deváťáci, sledujte prosím aktuální informace o přijímacím řízení na stránkách MŠMT. Dále můžete sledovat ČT 1 - každé úterý a čtvrtek tam běží pořad Škola doma od 14.00 hodin. K pořadu jsou na webu i úlohy na procvičení. Např. 26. 3. matematika https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610004/ Na stránkách SCIO zpřístupnili testy zdarma, žáci 9. třídy by si měli hlavně vyzkoušet matematiku a český jazyk. Testy SCIO jsou typově velmi podobné testům k přijímačkám. Paní učitelka Karásková Vám dává každý týden do zadání i příklady k přijímacímu řízení, tak je prosím zpracujte a v případě nejasností, ji kontaktujte. Paní učitelka Vašíková postupuje obdobně, plňte si zodpovědně zadané úkoly, ať bez problémů zvládnete přijímačky. Na český jazyk můžete vyzkoušet i jiné typy úloh např. na stránkách Nové školy http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php. Kdo má doma pracovní sešitu od Taktiku, může si pokračovat dál a zde máte řešení, ať si můžete kontrolovat čj vpohode-prijimacky-jazyk-9(1)  a m vpohode-prijimacky-matematika-9(1) .     Ať se práce doma daří. A. Nýdlová  

Týden 30. 3. - 3. 4. 2020

 
 • Český jazyk 
Život je jedna velká otázka. Zopakujte si proto druhy vět tázacích.
 1. 1.Kolik máš doma fotografií?
 2. 2.Tak nevím, měl bych se ho zeptat?
 3. Přijdete za námi na hřiště?
 4. A člověk se pak může ptát: „Jaký smysl má život?“ 5. Rozumíš probírané látce?
 5. Máš raději zeleninu, nebo ovoce?
 6. Proč jsi zůstal doma?
 7. Bude v sobotu sněžit, nebo bude hezky?
 8. Co kdybychom se raději někoho zeptali?
 9. Dojedeš do Prahy?
 10. Umíš francouzsky, nebo německy?
  A potom tyto 2 soubory, jeden v pdf ČJ9 od 29.3. do 3.4., druhý ve wordu ČJ9 od 29.3. do 3.4. Sloh: Úvaha na téma: Číst knížku není ztráta času. Prosím 100-200 slov. Pokud možno poslat vše najednou (v jednom e-mailu). Díky, užívejte sluníčka, ať máte dost vitamínů!    
 • Anglický jazyk 

Tento týden začneme novou lekci: nejprve si přečtete a zapíšete do sešitu z prac. sešitu str. 71 - oddíl 4. 2 There´s someone/something + ing.

Pak učebnice str. 46 - přečíst text a ve cv. 1 a 2 k textu otázky, zapište si odpovědi do sešitu. Dále na str. 47 - cv. 3 a 4 do sešitu.

Pracovní sešit - str. 36 - cv. 1 a 2.

 • Výchova k občanství 

Na VO nás čeká téma trh, tento týden pracovní list k tématu Trh a tvorba ceny

 • Praktické činnosti 

Tento týden mi můžete poslat fotky velikonočních dekorací a výzdoby, pokud jste nějaké doma vyráběli, připravovali.

Ti, co ještě neposlali, dokončují práci z minulého týdne.

 • Fyzika 
V učebnici ( str. 163 -165) nebo na internetu vyhledej odpovědi na následující otázky: Hvězdy
 1. Co tvoří hvězdy a jaká je jejich teplota.
 2. Jak dělíme hvězdy?
 3. Pohybují se hvězdy?
 4. Co to je souhvězdí. Vyjmenuj některá.
 5. Jsou všechny hvězdy souhvězdí stejně vzdálené od Země?
 6. Ve kterém znamení jsi se narodil, vyhledej a nakresli jak toto souhvězdí vypadá. ( zjednodušeně)
 7. Která hvězda  slouží k orientaci na severní polokouli a jakého souhvězdí je součástí?
    Odpovědi na otázky zatím neposílej, pošleš je příští týden i s další kapitolou.:-)  
 • Přírodopis a chemie 
9 - přírodopis a chemie - týden 30.3. - 3.4. P a CH 4. týden 30.3. - 3.4.

 

 • Mediální výchova - dlouhodobější projekt
nezapomeňte na zadanou práci: vyhledat a naplánovat: (letenka Londýn, doprava z letiště, doprava po městě, ubytování, Tower, Tower Bridge, Globe, Shard, Westminster Abbey)  
 • Dějepis 
Zdravím a věřím, že jste učivo ke 2. Sv. válce všichni hravě zvládli? Prosím všechny, kteří ještě nezaslali odpovědi na otázky k filmu „Nesdělitelné“ , nechť tak učiní co nejdříve. Tento týden nás čeká 2. Světová válka na území ČSR tedy Protektorátu Čechy a Morava. Tak tedy: Protektorát Čechy a Morava – učebnice str.68 - 70 – přečíst, pak zápis do sešitů: Protektorát Čechy a Morava
 • března 1939 vyhlášen protektorát Č a M
 • PROTEKTORÁT = ochraňované území >< ve skutečnosti okupace
 • v čele protektorátní prezident – E. Hácha a protektorátní vláda
 • existovala policie, četnictvo, soudy >< neexistence armády a zastoupení v zahraničí
 • zákony a právní předpisy vydávalo Německo
 • zároveň zde byla německá okupační správa – její rozhodnutí nadřazena rozhodnutím protekt. správy
 • říšský protektor – první Konstantin von Neurath
 • 1943 vznik Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu – v čele státní ministr Karl Hermann Frank
 • fungovalo zde také gestapo
Hospodářská situace v Protektorátu
 • Č a M hospodářské zázemí pro německou expanzi
 • řízené válečné hospodářství
 • lístkový systém >< černý trh
 • levná pracovní síla pro NĚ >< později fyzická likvidace Slovanů
 • policejní dohled a cenzura
 • likvidace inteligence, snížen počet škol
 • povinná výuka němčiny – úřední jazyk
 • 10. 1939 – demonstrace k výročí vzniku ČSR – zraněn student medicíny Jan Opletal – na následky zranění zemřel
  Shlédni Slavné dny
 • Den okupace nacisty
Opakuj si téma 2. Světové války v pracovním listě: Souhrnna práce 2.sv.valka Děkuji a věřte, že už se těším na setkání s vámi.                          R. Hlaváčová  
 • Německý jazyk 
Milí deváťáci, , doufám, že jste všichni zdraví a připravujete se systematicky na přijímací zkoušky. Z tohoto důvodu vám zadávám pouze malé úkoly z němčiny. Přesto bych chtěla, aby úkol, který vám zadám v tomto týdnu jste vypracovali a přeposlali e mailem. Končíme  5. lekci (již umíte slovní zásobu, domluvit se u lékaře – říct, co vás bolí,naučili jste se báseň o lidském těle, časování slovesa sein a haben v minulém čase a  tvořit  rozkazovací způsob). Váš úkol v tomto týdnu: dopsat cvičení v 5. lekci, která jsem zadávala a napsat opakovací test v PS str.51-52. Cvičení v PS mi neposílejte, zkontroluji si, až přijdete do školy. Určitě mi přepošlete: e mail na téma (můžete si vybrat):
 1. Co se mi přihodilo - použijte minulý čas – uč. str. 49/14, PS str. 50/13 (cvičení již máte vypracované z minulého týdne
 2. Popište nemoc  Covid 19 (příznaky -jak se projevuje – kašel, bolesti, horečka,únava, …+ prevence – jak se chránit – mýt si ruce, nosit roušku,nestýkat se s kamarády, používat desinfekční prostředky…) – pokud si vyberete toto téma, lze ho zpracovat jako projekt,ten mi naskenujete a vyberu si ho , až začneme zase chodit do školy.
Vyberte si jedno téma a pošlete, prosím, ke kontrole do pátku 3.4.  na můj e mail – ivana.eklova@skolalochovice.cz Těším se na vás i na vaše práce. Ivana Eklová    
 • Zeměpis 
  Zeměpis 9
 • Matematika 
M9