Učivo 9. třída

  • matematika
  • válec
  • množiny bodů dané vlastnosti
Český jazyk 9  září 2021
český jazyk opakování látky 8. ročníku, slovní zásoba a význam slova
literatura cestopis
sloh vypravování a naslouchání
 
Dějepis 9
září
Opakování látky 8. ročníku
Rok 1848. Sjednocování důležitých evropských států.
Vývoj v českých zemích ve 2. polovině 19. století, osobnosti
Rozvoj technologií v 19. století, zeměpisné objevy
Vývoj USA v 19. století